Archiwum

Konferencja Drug Policy – polityka refundacyjna nowych terapii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ►

Udostępnij:
Karolina Skóra, wiceprezes zarządu EconMed Europe, podczas konferencji Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy, przedstawiła badania przeprowadzone w 19 krajach europejskich. Pokazują one, które elementy są wspólne, a gdzie leżą różnice w podejściu do warunków refundacyjnych.
Podczas konferencji Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy Karolina Skóra, wiceprezes zarządu EconMed Europe, wygłosiła wykład „Reimbursement policies for new therapies (including rare diseases) in Central and Eastern European Countries”.

Wystąpienie w całości do obejrzenia poniżej.Karolina Skóra opowiedziała o badaniach przeprowadzonych w 19 dotyczących warunków refundacyjnych. Celem badania było określenie wymogów HTA, najważniejszych danych o polityce kształtowania cen oraz o procesach refundacyjnych. W badaniu skupiono się tylko na nowych terapiach, nie brano pod uwagę generyków. Informacje pochodzą od ekspertów poszczególnych państw, a dane obejmują 2021 rok.

Podczas wykładu Karolina Skóra omówiła m.in.: wymogi oceny technologii medycznych, progi efektywności kosztowej, które mają zastosowanie w poszczególnych państwach, informacje o metodach kształtowania cen, podejście do leków sierocych i programy wczesnego dostępu.

Ekspertka zwróciła uwagę, że analiza objęła państwa różniące się od siebie, m.in. pod względem liczby mieszkańców, np. Polskę czy Ukrainę, które mają populację około 40 milionów obywateli, ale także niewielkie kraje, jak np. Czarnogóra (800 tys. osób). Różnice dotyczyły także poziomu PKB w poszczególnych państwach.

Z analiz wymogów dotyczących HTA wynika, że w większości państw objętych badaniami wymagana jest analiza efektywności kosztowej, a wszystkie kraje wymagają analizy wpływu na budżet. Co istotne, większość państw wymaga również sporządzenia dokumentacji HTA zgodnej z lokalnymi wymogami. Niektóre z nich wprowadziły także progi efektywności kosztowej. Ekspertka omówiła też różne podejście w poszczególnych państwach do wykorzystania wskaźnika ICER.

W raporcie specjaliści przyjrzeli się też, jak wygląda sytuacja dotycząca instrumentów podziału ryzyka między płatnikami a producentami. Większość krajów wykorzystuje jakieś rodzaje instrumentów dzielenia ryzyka. Najczęściej stosowanym jest mechanizm Payback, rabaty, a także limity dla pacjenta i limity na budżet. Ponadto, w niektórych państwach instrumenty są obowiązkowe, jak na przykład w Słowenii i na Węgrzech, w innych to opcjonalna propozycja.

W badaniu przeanalizowano również podejście do leków sierocych i leków na choroby rzadkie. Osiem państw nie ma szczególnego podejścia, Polska jest jednym z nich. W pozostałych przyjmowano różne rozwiązania, jak np. osobny budżet na refundację leków sierocych w Serbii.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.