123RF

Konferencja Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy – poznajmy międzynarodowy punkt widzenia

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Iwona Kazimierska, Monika Stelmach
Za nami intensywne i twórcze dni debat: Prolog i dwa dni konferencji, czyli Dzień Polski i Dzień Międzynarodowy. Dziękujemy wszystkim wykładowcom i uczestnikom. Do zobaczenia za rok!
Drugiego dnia konferencji odbył się panel międzynarodowy (online). Głos zabrali eksperci ochrony zdrowia, europarlamentarzyści, a także przedstawiciele międzynarodowych organizacji związanych ze zdrowiem i medycyną.

Dyskusja dotyczyła polityki lekowej, systemu refundacyjnego, bezpieczeństwa lekowego poszczególnych krajów Unii Europejskiej oraz pomocy medycznej dla Ukrainy i opieki nad uchodźcami. Omówiono przełomowe terapie i najbardziej innowacyjne technologie, które są reakcją na potrzeby społeczne i globalne wyzwania.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, w swoim wykładzie inauguracyjnym podkreślił, że polskiej polityki lekowej nie sposób rozpatrywać w całkowitym oderwaniu od tego, co dzieje się w Europie. Przedstawił również nowe inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa lekowego, wymiany informacji, mówił o nowej roli ECDC, odniósł się także do wspólnej oceny klinicznej w zakresie oceny procesów technologii medycznych, która czeka nas w pierwszej kolejności w odniesieniu do chorób rzadkich i nowotworowych.

Kontynuacją tego wystąpienia był panel dyskusyjny „Trends in drug policy. Is Europe safe?”. Poza prof. Czechem w debacie wzięli udział przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Komisji Europejskiej, Medicines for Europe oraz przemysłu farmaceutycznego. Rozmowa dotyczyła trendów w polityce lekowej. Eksperci zastanawiali się, czy jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o dostęp do leków. Omawiano pomysły Komisji Europejskiej na zapewnienie bezpieczeństwa lekowego.

Z kolei Karolina Skóra, wiceprezes zarządu EconMed Europe, mówiła o zasadach refundacji nowych terapii (w tym chorób rzadkich) w Europie Środkowej i Wschodniej. Omówiła wyniki badania, które firma EconMed Europe przeprowadziła w 19 krajach tego regionu. Jak zaznaczyła ekspertka, państwa te różnią się między sobą systemami opieki zdrowotnej, podejściem do refundacji, produktem krajowym brutto oraz potencjalną populacją pacjentów. Udało się porównać i zostawić podstawowe dane dotyczące wymagań refundacyjnych w tych krajach. Zebrano je głównie od ekspertów poszczególnych państw z obszaru oceny technologii medycznych i market akces.

Szczególną była sesja o znaczeniu przewidywalności i stabilności funkcjonowania firm w sektorze medycznym. Tematyka tej części przygotowana została przy współpracy z Amerykańską Izbą Handlową (American Chamber of Commerce - AmCham).

Panel rozpoczęła rozmowa o ramach prawnych działania z perspektywy biznesu. Punktem wyjścia były wnioski z raportu "Healthy Legislation" przygotowanego przez AmCham. Zaproszeni eksperci wypunktowali, jakie reguły rynkowe pozwalają na przewidywalne prowadzenie działalności i jak poszczególne czynniki wpływają na podejmowanie decyzji biznesowych.

Na czym polega przewidywalność w branży farmaceutycznej? – Najważniejsza jest możliwość planowania, pozwalająca opracować sposoby pomocy pacjentom. Przewidywalne ramy prawne to wymóg podstawowy – powiedział Tony Housh, prezes AmCham. – Kolejne ważne hasło to dialog, aby wypowiedzieć się mogli wszyscy zaangażowani - dodał.

W dalszej części swojej wypowiedzi podkreślił, że nie chciałby „rano budzić się w zmienionym otoczeniu prawnym”, bowiem w nocy parlament wprowadził nowe przepisy. Perspektywa tego, co nadchodzi w prawie, później stabilność przepisów – to wszystko uznał za najważniejsze.

Innym tematem dyskusji była europejska strategia farmaceutyczna oraz możliwe zmiany ustawodawcze na poziomie Unii Europejskiej, mające wpływ na procesy opracowywania leków i dostęp do terapii. Gośćmi debaty byli Adam Jarubas - poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Iwona Pająk - członek AmCham Pharma Comitee i Public Affairs Director w firmie Novartis Poland.

Omawiany panel zakończyła ekspercka debata poświęcona dostępności do danych medycznych w Europie, z uwzględnieniem zasad ich wykorzystywania. W dyskusji omawiano zarówno wady, jak i zalety usprawniania dostępu do kompleksowego zasobu danych. Uczestnicy podkreślili szczególną wagę tego dostępu dla nauki i biznesu.

Finałem dnia międzynarodowego był wykład Jarosława Frąckowiaka, prezesa firmy analitycznej PEX PharmaSequence, który mówił o tym, jak refundować nowe terapie, nie mając na to pieniędzy (wykład „Lecture: How to reimburse new therapies not having budget for it”). Tłumaczył się z tego prowokacyjnego tytułu, zapewniając, że choć nie jest Salomonem i z pustego nie naleje, to jednak udowodni, że nie wszystkie możliwości finansowe wykorzystujemy. Jest to szczególnie ważne, bo pozwoli, by więcej nowoczesnych terapii było w Polsce dostępnych. – Wydatki na programy lekowe w Polsce dynamicznie rosną – mówił. – Jest coraz więcej spersonalizowanych terapii, a poza tym pacjenci wiedzą, jakie nowe leki się pojawiają – tłumaczył. Umiejętność gospodarowania finansami jest szczególnie potrzebna w naszej senioralnej perspektywie demograficznej.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.