Wyślij
Udostępnij:
 
 
Konferencja „Choroby Demielinizacyjne OUN – Ścieżki Kliniczne” odbędzie się 13-14 grudnia br. w Warszawie

Krajobraz diagnostyczny i terapeutyczny chorób demielinizacyjnych OUN w końcu 2019 roku

Autor: Wojciech Jankowski |Data: 20.11.2019
 
 
Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego to obszar medycyny podlegający dynamicznym zmianom. Również mijający rok 2019 przyniósł nowe informacje, które w istotny sposób wpłyną na sposób postępowania z pacjentami dotkniętymi tą grupą chorób na świecie i w Polsce.
Podczas konferencji „Choroby Demielinizacyjne OUN – Ścieżki Kliniczne” przedstawiony zostanie krajobraz diagnostyczny i terapeutyczny chorób demielinizacyjnych OUN w końcu 2019 roku. Omówione będą m.in. następujące tematy:
• stwardnienie rozsiane: diagnostyka i różnicowanie, neuroradiologia, monitorowanie przebiegu choroby i planowanie terapii, fizjoterapia,
• stwardnienie rozsiane: terapia I i II linii, nowe leki w programie terapeutycznym i w praktyce klinicznej,
• stwardnienie rozsiane: bezpieczeństwo terapii, terapia a zaburzenia hematologiczne, PML - aspekty kliniczne i radiologiczne,
• stwardnienie rozsiane i ciąża "update 2019",
• postać postępująca SM: obraz kliniczny i możliwości terapeutyczne,
• choroby spektrum NMO i spektrum anty-MOG,
• choroby demielinizacyjne OUN a reumatologia - współistnienie chorób reumatologicznych, zajęcie OUN w chorobach reumatologicznych,
• choroby demielinizacyjne OUN w populacji dzieci i młodzieży,
• MRI w przypadkach.

- Ze względu na różnorodność możliwych objawów, a także mnogość potencjalnych przyczyn ich występowania, interdyscyplinarne podejście do pacjenta podejrzewanego o chorobę demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego konieczne jest często już na etapie diagnostyki różnicowej. W dalszym postępowaniu z już zdiagnozowanym pacjentem, musimy brać pod uwagę wiele czynników mogących decydować o skuteczności i bezpieczeństwie stosowanej terapii oraz jakości życia pacjenta. Także i na tym etapie niejednokrotnie prawidłowa opieka musi mieć charakter interdyscyplinarny – podkreśla prof. UM dr hab. Mariusz Stasiołek.

Konferencja „Choroby Demielinizacyjne OUN – Ścieżki Kliniczne” odbędzie się 13-14 grudnia br. w Warszawie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. UM dr hab. Mariusz Stasiołek. Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy sprawuje Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Więcej informacji o konferencji, program oraz panel rejestracyjny dostępne są na stronie: www.termedia.pl/Konferencja-Choroby-Demielinizacyjne-OUN-Sciezki-Intro,1046,6546.html.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe