Patryk Rydzyk

Master of Polish Drug Policy – gratulujemy nagrodzonym!

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
W trakcie konferencji Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy nie tylko wypunktowano najważniejsze wyzwania, lecz także wyróżniono tych, którzy aktywnie działają na rzecz zmian, wnikliwie oceniają rzeczywistość i proponują konieczne korekty.
Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji było uroczyste wydarzenie, nadanie tytułu Master of Polish Drug Policy.

Wyróżnieni:

Prof. dr hab. Alina Kułakowska - prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,, przewodnicząca białostockiego oddziału PTN, zastępca kierownika Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Prof. Kułakowska została nagrodzona za walkę o konieczne zmiany w programach lekowych dla chorych na SM oraz za konsekwencję we wprowadzaniu innowacyjnych leków neurologicznych. Dzięki jej działalności polscy chorzy na stwardnienie rozsiane czy padaczkę są leczeni na światowym poziomie.

Piotr Bromber - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Minister Bromber został nagrodzony za działania na rzecz dialogu i integracji środowisk systemu ochrony zdrowia, a także za otwartość na komunikację ze wszystkimi grupami zawodów medycznych.

Filip Nowak - prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Filip Nowak otrzymał nagrodę za działania systemowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów, poprawę jakości usług zdrowotnych, za inicjowanie i wspieranie wielu programów profilaktyki zdrowotnej.

Doceniono jego codzienną pracę w NFZ. W trakcie jego kadencji rola funduszu ewoluuje – nie jest już tylko płatnikiem, ale podjął się również roli inicjatora – edukatora – promotora w zakresie profilaktyki.

Prof. dr hab. Piotr Rutkowski - Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, pełnomocnik dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Prof. Rutkowski został nagrodzony za upór i konsekwencję w realizowaniu spójnej, innowacyjnej strategii onkologicznej, dzięki której polscy pacjenci mogą mieć dostęp do nowoczesnego leczenia. Docenić należy również wzorcowo prowadzoną od lat kampanię na rzecz wprowadzenia immunoterapii jako przełomu w leczeniu nowotworów skóry. Wszystko, co ważne w światowych trendach, stara się udostępnić polskim pacjentom.

Dr Roman Topór-Mądry - prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Od czasu, gdy dr Topór-Mądry stoi za sterami AOTMiT, agencja stała się nowoczesną, rozpoznawalną instytucją w Europie. W obszarze oceny technologii medycznych zajmuje pozycję lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Gratulujemy!

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Starewicz-Jaworska (dyrektor Oddziału Warszawa wydawnictwa Termedia), Filip Nowak, Alina Kułakowska, Roman Topór-Mądry, Janusz Michalak (prezes wydawnictwa Termedia)
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.