123RF

Nowe wzory zleceń na wyroby medyczne

Udostępnij:
Od 1 lipca wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.
Zmiany wynikają z konieczności wskazania rodzaju i numeru dokumentu uprawniającego pacjenta do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w każdym przypadku, w którym potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w sposób inny niż za pośrednictwem systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

W związku z planowanym uruchomieniem systemu e-zleceń zrezygnowano z konieczności składania podpisu przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie z uwagi na utrudnienia techniczne, a także koszty, jakie byłyby związane z wprowadzeniem podpisów elektronicznych w przypadku pozostawienia regulacji w obecnie obowiązującym kształcie.

Wprowadzono też obowiązek wpisania uzasadnienia medycznego przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego w przypadku uprawnienia dodatkowego 47ZN, 47DN albo 47ZDN. W zakresie danych identyfikujących wyrób medyczny jest dodawana informacja o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym wyrób medyczny. W przypadku braku tego kodu wskazywany będzie numer seryjny wyrobu medycznego albo inny numer, lub równoważny symbol jednoznacznie identyfikujący wyrób medyczny.

Z kolei, w zakresie udzielenia pacjentowi informacji o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca w przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości limitu naprawy określono, że zlecenie zawierać będzie potwierdzenie udzielenia tej informacji. Oznacza to rezygnację z obowiązku składania przez pacjenta czytelnego podpisu potwierdzającego zapoznanie się z informacją o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego.

Rozporządzenie MZ skierowano do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.