Ogólnopolski Dzień Transplantacji w Senacie RP – jak zwiększyć liczbę przeszczepień w Polsce?

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krzysztof Zielonka
|
Fundacja Transplantacja LIVERstrong zaprasza na konferencję z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji w Parlamencie RP, która poświęcona będzie obecnemu kryzysowi dawstwa organów i próbie znalezienia realnych rozwiązań, aby temu przeciwdziałać. Konferencja odbędzie się 26 stycznia w sali posiedzeń Senatu RP i zakończona zostanie uroczystym obiadem w restauracji sejmowej. Start o godz. 10.00.
Fundacja – a przede wszystkim jej prezes Grzegorz Perzyński, ponad 20 lat po przeszczepieniu wątroby oraz brat pacjenta ponad 21 lat po pierwszej transplantacji nerki – wychodzi z inicjatywą poważnej oraz konstruktywnej dyskusji, do której zaprosiła różne środowiska z obszaru transplantologii, licząc na swoisty przełom w podejściu wszystkich zainteresowanych podmiotów do problemu aktualnego kryzysu dawstwa organów, a także do wieloletnich statystyk w tym obszarze, które plasują nasz kraj w ogonie rankingu krajów europejskich.

Niepokojący jest również rosnący odsetek sprzeciwów rodzin potencjalnych dawców. Stąd nasza propozycja tematu debaty: Jak zwiększyć liczbę przeszczepień w Polsce? W jaki sposób osiągnąć wyniki wiodących krajów w tym zakresie? Model hiszpański, chorwacki? A może stworzyć model polski jako nowy model wzorcowy?

Program konferencji

10.00–11.30

1. Uroczyste powitanie

• prof. Tomasz Grodzki, marszałek, transplantolog,
• prof. Alicja Chybicka, senator, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji,
• Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia,
• Grzegorz Perzyński, Fundacja Transplantacja LIVERstrong.

2. Wystąpienia wprowadzające: Jak zwiększyć liczbę przeszczepień w Polsce? W jaki sposób osiągnąć wyniki wiodących krajów w tym zakresie? Model hiszpański, chorwacki? A może stworzyć model polski jako nowy model wzorcowy?

• prof. Alicja Dębska-Ślizień, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego,
• prof. Roman Danilewicz, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej,
• dr Artur Kamiński, dyrektor Poltransplantu,
• Wojciech Brzóska, Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych,
• prof. Lech Cierpka, konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii,
• przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia,
• przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta.

11.30–11.50 przerwa kawowa

11.50–14.00

3. Dyskusja – krajowe autorytety z dziedziny transplantologii, szefowie/przedstawiciele ośrodków transplantacyjnych, organizacje społeczne, koordynatorzy transplantacyjni.

4. Zakończenie – podsumowanie, wnioski, rekomendacje.

14.15 lunch

Transmisja online na stronach Senatu RP.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.