Wyślij
Udostępnij:
 
 

Powstał nowy lider w branży biofarmaceutycznej

Źródło: mat.pras.
Autor: Aleksandra Lang |Data: 23.11.2019
 
 
Bristol-Myers Squibb Company ogłosiła zakończenie transakcji nabycia Celgene Corporation po otrzymaniu wszystkich zgód organów administracji oraz zgody akcjonariuszy Bristol-Myers Squibb i Celgene.
Po zakończeniu transakcji, zgodnie z postanowieniami umowy, Celgene stała się spółką należącą do i w pełni zależną od Bristol-Myers Squibb. Zgodnie z warunkami fuzji udziałowcy Celgene za każdą akcję otrzymali 1,00 akcji zwykłych Bristol-Myers Squibb, 50,00$ w gotówce bez odsetek oraz jedną zbywalną opcję CVR (Contingent Value Right), uprawniającą posiadacza do otrzymania dodatkowej płatności w wysokości 9,00$ w gotówce w przypadku osiągnięcia w przyszłości określonych etapów związanych z rejestracją leków. Notowania akcji zwykłych Celgene zakończyły się wraz z zamknięciem sesji giełdowej. W dniu 21 listopada 2019 r. nowo wyemitowane akcje i opcje CVR Bristol-Myers Squibb były po raz pierwszy notowane na nowojorskiej giełdzie, przy czym opcje CVR otrzymały symbol „BMYRT”.

- To wyjątkowy dzień dla Bristol-Myers Squibb, gdyż udało nam się połączyć zdobycze naukowe, innowacyjne leki i niezwykle utalentowaną kadrę Bristol-Myers Squibb i Celgene w ramach nowej, wiodącej spółki biofarmaceutycznej - powiedział dr Giovanni Caforio, prezes i dyrektor Naczelny Bristol-Myers Squibb. - Dzięki innowacyjnym lekom w dziedzinie onkologii, hematologii, immunologii i chorób układu krążenia, a także jednemu z najbogatszych i najbardziej obiecujących programów rozwoju nowych leków, będziemy mogli jeszcze skuteczniej realizować naszą wizję poprawy jakości życia pacjentów dzięki nauce. Cieszą mnie nowe możliwości otwierające się przed naszymi dotychczasowymi pracownikami, a także nowymi kolegami, których witamy w naszej spółce i zapraszamy do wspólnej pracy nad dostarczaniem innowacyjnych leków pacjentom.

Od ogłoszenia transakcji 3 stycznia 2019 r. nastąpił wyraźny postęp wynikający z fuzji, w tym pozytywny rozwój sytuacji w kwestii praw patentowych dotyczących lenalidomidu, rejestracja przez Agencję Żywności i Leków (FDA) fedratinibu w leczeniu niektórych postaci mielofibrozy, a także luspaterceptu-aamt w leczeniu niedokrwistości u niektórych dorosłych pacjentów z beta-talasemią, a także oficjalne złożenie dokumentacji dla luspaterceptu i ozanimodu w Stanach Zjednoczonych i Europie. Spółka poczyniła też znaczne postępy w planowaniu udanej integracji. Podstawowe informacje na temat połączonej spółki i kluczowych etapów transakcji dostępne są pod adresem www.bestofbiopharma.com.

Aktualizacja informacji o zbyciu leku apremilast

Zgodnie z informacją z 26 sierpnia 2019 roku, w związku z procesem zatwierdzenia transakcji przez organy regulacyjne, Celgene podpisało umowę zbycia światowych praw do leku apremilast na rzecz spółki Amgen za 13,4 mld dolarów gotówką, po finalizacji fuzji z Bristol-Myers Squibb. 15 listopada 2019 r. spółka Bristol Myers Squibb ogłosiła, że amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) zatwierdziła wniosek o poddanie rozstrzygnięciu fuzji Bristol-Myers Squibb i Celgene, co było równoznaczne z udzieleniem zgody na połączenie spółek. Bristol-Myers Squibb przewiduje szybkie zakończenie zbycia apremilastu po zamknięciu transakcji i planuje wykorzystać pozyskane w ten sposób środki do redukcji zadłużenia.

Program przyspieszonego odkupu udziałów

Spółka Bristol-Myers Squibb ogłosiła też, że jej zarząd zatwierdził odkup akcji zwykłych BMS o wartości 7 mld USD.

W związku z tym spółka Bristol-Myers Squibb podpisała umowy w sprawie przyspieszonego wykupu akcji własnych z Morgan Stanley & Co. LLC oraz Barclays Bank PLC dotyczące skupu akcji zwykłych Bristol-Myers Squibb o łącznej wartości 7 mld USD. Spółka zamierza sfinansować program wykupu ze środków pieniężnych. Około 80 procent akcji, które mają być przedmiotem wykupu zgodnie z transakcją Bristol-Myers Squibb otrzyma w dniu 27 listopada 2019 r. Łączna liczba akcji odkupionych w ramach programu zostanie ustalona po ostatecznym rozliczeniu, w oparciu o upust w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem akcji zwykłych Bristol-Myers Squibb w okresie przyspieszonego odkupu akcji. Spółka przewiduje, że odkup w ramach programu zostanie sfinalizowany przed końcem drugiego kwartału 2020 roku.

Nominacje na stanowiska w zarządzie

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w związku z zamknięciem transakcji do zarządu Bristol-Myers Squibb weszli Michael Bonney, dr Julia A. Haller oraz Phyllis Yale, powiększając grono jego członków z 11 do 14. Michael Bonney i dr Haller byli członkami zarządu Celgene do czasu finalizacji transakcji. Wszyscy nowi członkowie zarządu posiadają kompetencje i bogate doświadczenie, które będzie niezwykle przydatne w działalności Bristol Myers Squibb.

Doradcy

Morgan Stanley & Co. LLC pełni funkcję głównego doradcy finansowego dla Bristol-Myers Squibb, a w roli doradcy występuje Evercore and Dyal Co. LLC. Kirkland & Ellis LLP pełnią funkcję doradcy prawnego Bristol-Myers Squibb. J.P. Morgan Securities LLC jest głównym doradcą finansowym, a Citi doradcą finansowym Celgene. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pełni funkcję doradcy prawnego Celgene.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe