Wyślij
Udostępnij:
 
 
Rak jelita grubego - takiej książki brakowało!
 
Działy: Polecamy
Od kilku lat zachorowalność i umieralność na raka jelita grubego charakteryzuje się najwyższą dynamiką wzrostu. Szacuje się, że w 2025 r. na nowotwór ten zachoruje ponad 24 tysiące osób. Nowoczesne leczenie chorego na raka jelita grubego, oprócz zastosowania najnowszych osiągnięć biotechnologii, wymaga zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. W książce pt. „Rak jelita grubego” pod redakcją prof. Andrzeja Deptały przedstawiono aktualne zasady postępowania z chorymi na ten typ nowotworu.
Analizując strukturę zachorowań w Polsce, można stwierdzić, że rak jelita grubego jest trzecim co do częstości występowania (po raku płuca i raku prostaty) nowotworem złośliwym, na który zapadają mężczyźni (12,6%), i drugim (po raku piersi), na który chorują kobiety (10,1%).

W książce pt. „Rak jelita grubego” w poszczególnych rozdziałach uwzględniono epidemiologię, wskaźniki przeżycia, środowiskowe uwarunkowania rozwoju raka jelita grubego. Biorąc pod uwagę fakt, że dzięki badaniom prowadzonym w ciągu ostatnich kilkunastu lat wiedza na temat biologii molekularnej raka jelita grubego uległa znacznemu poszerzeniu, w książce opisano także zespoły genetyczne predysponujące do rozwoju raka jelita grubego. Do współpracy przy publikacji tego podręcznika zostali zaproszeni wybitni naukowcy i specjaliści z czołowych ośrodków akademickich i onkologicznych w Polsce.

Eksperci omówili szeroko w monografii poszczególne aspekty raka jelita grubego takie jak: m.in.: profilaktyka pierwotna i wtórna, diagnostyka obrazowa, chirurgiczne leczenie, leczenie operacyjne i nieoperacyjne przerzutów, radioterapia paliatywna, leczenie adiuwantowe, chemioterapia przerzutowego raka jelita grubego. Książka zawiera także omówienie nowych preparatów onkologicznych w leczeniu chorych na ten typ nowotworu. Nie zapomniano także o bardzo ważnej kwestii jaką jest jakość życia i aspekty psychologiczne w opiece nad chorym na zaawansowanego raka jelita grubego. Podręcznik adresowany jest nie tylko do onkologów, ale również do szerokiego grona specjalistów.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe