Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Samoocena – kobiety są z Wenus, mężczyźni z Marsa

Źródło: Agnieszka Niewińska-Lewicka/PAP
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 31.12.2021
 
 
Kobiety z niskim poczuciem wartości i niezadowolone ze swojego ciała tworzą mniej satysfakcjonujące związki – informuje czasopismo „Personality and Social Psychology Bulletin”. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że swoją niepewność i niezadowolenie z wyglądu przenoszą na partnerów.
Badacze zauważyli, że uprzedzenie to najbardziej uwidoczniło się wśród kobiet, przy czym te, które czuły się mniej atrakcyjne, miały tendencję do uważania, że są również mniej pociągające dla swoich partnerów. To z kolei powodowało u nich mniejszą satysfakcję ze związku i życia seksualnego.

Naukowcy z Uniwersytetu Griffitha w Australii przeprowadzili dwa badania – pierwsze wśród 197 par heteroseksualnych, które były razem przez średnio 3 lata. Oboje partnerzy wypełnili oddzielne kwestionariusze, pozwalające ocenić satysfakcję z własnego ciała i zadowolenie z relacji. Określili też swój typ ciała i wygląd. Wreszcie każdy z partnerów ocenił stopień, w jakim uważał, że wpisuje się w ideał atrakcyjności akceptowany przez partnera.

Zaobserwowano przede wszystkim to, że im mniej badani uważali się za atrakcyjnych, tym mniej wierzyli też, że są atrakcyjni dla swoich partnerów. Co ciekawe, ten błąd postrzegania wydawał się mieć znaczenie dla satysfakcji ze związku u kobiet, ale nie u mężczyzn. Kobiety, które były mniej zadowolone z wyglądu własnego ciała, wykazywały mniejszą satysfakcję ze związku – poprzez przekonanie, że ich partner również jest niezadowolony z ich wyglądu. Ponadto kobiety, które twierdziły, że ich partner jest dla nich pociągający, zgłaszały bardziej satysfakcjonujące relacje, niezależnie od tego, jak były oceniane przez mężczyzn.

W przypadku mężczyzn stopień, w jakim wierzyli, że są atrakcyjni dla swoich partnerek, nie przekładał się na ich satysfakcję ze związku. W ich przypadku najlepszym predyktorem satysfakcji ze związku było to, czy uważali swoje partnerki za osoby atrakcyjne.

W drugim badaniu zespół badawczy zrekrutował 97 par heteroseksualnych, o średniej długości związku wynoszącej niespełna 4 lata. Tym razem wzięto pod uwagę wagę uczestników, która może mieć znaczenie w kreowaniu wizerunku ciała i satysfakcji. Wyniki wykazały, że kobiety z wyższym BMI zwykle wierzyły, że nieco mniej podobają się partnerom. Jak się jednak okazuje, BMI kobiet nie miało dla ich partnerów żadnego znaczenia. Jednak kobiety z wyższym wskaźnikiem masy ciała miały niższą satysfakcję i ze związku, i z życia seksualnego. Uważały, że są mniej atrakcyjne dla swoich partnerów.

W przypadku mężczyzn obraz ciała nie był związany z tym, czy ich partnerki uważały ich za atrakcyjnych. Nie miał też znaczenia dla satysfakcji ze związku i życia seksualnego. Stopień, w jakim pociągali ich partnerzy, był pozytywnie powiązany z męskim związkiem i satysfakcją seksualną. W przypadku mężczyzn stopień, w jakim czuli, że podobają się swoim partnerkom, był pozytywnie powiązany z zadowoleniem ze związku i życia seksualnego.

– Okazuje się, że przekonania kobiet – ale nie mężczyzn – na temat ich ciała, są powiązane z tym, co myślą o swoim partnerze. Podobnie satysfakcja kobiet ze związku jest silnie powiązana z tym, czy uważają się za atrakcyjne dla swoich partnerów. To pokazuje, że jakość relacji kobiet jest prawdopodobnie nierozerwalnie związana z koncentracją na ocenie partnera – podsumowują autorzy badania.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.