XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego - podsumowanie tuż po zakończeniu

Autor: Jacek Rubinstein
|
Co jest przyczyną? Jak przebiegają kolejne etapy? Co nasila ten proces? Jakie jest rokowanie? Jakie są powikłania? Jaka terapia? Na te pytania bazując na zaktualizowanych wytycznych i opisach przypadków odpowiadali wykładowcy wypowiadający się w kontekście różnorodnych problemów hepatologicznych.
Kolejny dzień konferencji to liczne wystąpienia podczas czterech sesji tematycznych dotyczących hepatologii dziecięcej, efektów i barier w eliminacji HCV oraz perspektyw w leczeniu chorób wątroby. Konferencja, która rozpoczęła się w środę kontynuowana była do soboty. Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem prof. dr. hab. n. med. Dariusza Lebensztejna specjalisty z dziedziny pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej na temat „Niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby u dzieci i młodzieży.”

Profesor rozpoczął swoje wystąpienie od pytania u kogo, z punktu widzenia pediatrii, powinniśmy podejrzewać NAFLD. Jest to bowiem schorzenie o skomplikowanej patogenezie związanej z genetyką i nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, występujące częściej u dzieci w wieku 10-16 lat i zwykle związane z nadwagą. Prelegent zauważył również, że w kwestii diagnostyki biopsja wątroby jest procedurą inwazyjną i jej stosowanie powinno być ograniczone, a na pierwszym miejscu powinny być stosowane nieinwazyjne metody diagnostyczne (parametry biochemiczne, badania obrazowe i biomarkery surowicy), które są wykorzystywane jako wstępne narzędzia do potwierdzenia rozpoznania stłuszczenia wątroby.

W kolejnych wystąpieniach w trakcie sesji pod przewodnictwem prof. Joanny Pawłowskiej i dr Anny Pniewskiej poruszano m. in. tematy szczepień ochronnych w chorobach wątroby, hepatopatii w restrykcyjnych wadach serca, cholestazy u dzieci i wykorzystania nowoczesnych technik mikroskopowych w hepatologii.

W tematyce sesji prowadzonej przez prof. dr. hab. n. med. Roberta Flisiaka pojawiły się pytania dotyczące barier eliminacji HCV w krajach Europy Środkowej, eliminacji HCV u kobiet czy marskości występującej u zakażonych genotypem 3. W podsumowaniu sesji wskazano słabości polskiego programy lekowego HCV.

W sobotę, ostatniego dnia przewidziano sesję dotyczącą zaburzeń mikrobioty jelitowej w przewlekłych chorobach wątroby. Poruszono m. in. problemy:
- znaczenia zaburzeń mikrobioty jelitowej w patogenezie Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF).
- rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) w chorobach wątroby - diagnostyka i leczenie.
- poprawy parametrów metabolicznych u otyłych pacjentów z NAFLD po zabiegach bariatrycznych w aspekcie zmian mikrobioty jelitowej.
- zaburzeń wchłaniania w przewlekłych chorobach wątroby.

Znaczenie zaburzeń mikrobioty jelitowej w patogenezie Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) omówił dr hab. n. med. Michał Kukla z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii CM UJ. - ACLF jest to pojawiające się szybko, można powiedzieć znikąd, zjawisko polegające na nagłym pogorszeniu funkcji jeszcze przed chwilą wydolnej wątroby u pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby co objawia się żółtaczką, zaburzeniami krzepnięcia czy encefalopatią wątrobową. Przewlekłe choroby wątroby są procesami dość wolnymi doprowadzającymi do zmian nieodwracalnych, natomiast ACLF w 50 proc. jest procesem odwracalnym, ale pojawia się nagle na jakimkolwiek etapie przewlekłej choroby wątroby. Pojawienie się ACLF jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem, gdyż dramatycznie zwiększa się ryzyko 90-dniowej śmiertelności – tłumaczy prof. Kukla.

Prof. Kukla przypomniał także, że bariera jelitowa to nie tylko nabłonek jelitowy, ale także to, co jest pod nim, a więc mikrobiota, śluz, ale także to co jest pod błoną jelita - naczynia chłonne, naczynia krwionośne, układ nerwowy. W warunkach patologicznych jak np. niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby czy nieswoiste, zapalne choroby jelit dochodzi do zaburzenia bariery jelitowej. Dochodzi do zapalenia ale nie tylko w wątrobie, co powoduje zapalenie, stłuszczenie, również do ogólnoustrojowego procesu zapalnego prowadzącego do insulinooporności.

Zjawiskiem, które ściśle jest związane z uszkodzeniem wątroby, z rozwojem procesu zapalnego w wątrobie jest również rozrost jelita cienkiego, który sprzyja uszkodzeniom wątroby.

Należy pamiętać, że chorobą, która jest ściśle związana z uszkodzeniem bariery jelitowej a przez to i zwiększeniem insulinooporności i rozwojem procesu zapalnego w wątrobie, jest również infekcja SARS-CoV-2.

W sesji poświęconej ropniom wątroby wykładowcy podzielili się wiedzą na temat:
- bakteryjnych ropni wątroby.
- pełzakowych ropni wątroby.
- ropni wątroby innej, rzadkiej etiologii.

W sesji zamykającej konferencję poruszono aktualne problemy związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na choroby wątroby.

Polskie Towarzystwo Hepatologiczne było gospodarzem odbywającej się od 10 do 12 czerwca konferencji zorganizowanej w formule hybrydowej – online dla uczestników oraz tradycyjnej dla prelegentów.

Więcej informacji i szczegółowy program na stronie wydarzenia >>>>>

XXI KONFERENCJA PTH


Współpraca: Iwona Konarska
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.