Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Znamy laureatów konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy

Źródło: Naukowa Fundacja Polpharmy
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 21.06.2021
 
 
Jerzy Starak fundator i pomysłodawca fundacji, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA gratulując laureatom przypomniał słowa Alberta Einsteina: „Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny”.
W tym roku Naukowa Fundacja Polpharmy obchodzi 20-lecie istnienia. Jest ona jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową fundacji w całości pochodzą z Polpharmy. Ich wartość wynosi już blisko 27 mln zł.

- To właśnie wiara w naukę towarzyszyła mi, kiedy 20 lat temu zakładałem Naukową Fundację Polpharmy – powiedział w swoim wystąpieniu Jerzy Starak fundator i pomysłodawca fundacji, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA. - Nie przypuszczałem jak wiele badań zostanie zapoczątkowanych dzięki finansowemu wsparciu przez fundację polskich uczonych. To zaszczyt współpracować z gronem najwybitniejszych ekspertów ze środowiska medycznego i farmaceutycznego.

21 czerwca 2021 r. podczas oficjalnej uroczystości w Warszawie zostały wręczone granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Wśród nich są autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XIX konkursie grantowym, laureaci konkursu o stypendium doktoranckie oraz konkursu na najlepsze prace magisterskie z wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski.

Najważniejszym programem realizowanym od 2002 roku przez fundację jest konkurs na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy. Tematem XIX edycji przeprowadzonej w 2020 roku była „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”.

Na konkurs wpłynęło 10 wniosków projektów badawczych, 9 zostało skierowanych do oceny recenzentów. Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową wniosków i przedstawiła ją zarządowi fundacji, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów, o łącznej wartości 1 136 280 zł. Laureatami zostali:

1. Prof. Paweł Majak, Wydział Lekarski, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Temat: Ocena odpowiedzi zapalnej nabłonka nosa i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej na bodziec dysbiotyczny oraz eubiotyczny.

2. Prof. Rafał Pawliczak, Oddział Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego, Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Temat: Mechanizmy działania wybranych rodzajów i gatunków mikroflory jelitowej w rozwoju astmy.

3. Dr Jerzy Kotlinowski, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński.
Temat: Analiza funkcji białka MCPIP1 w etiologii i rozwoju pierwotnego zapalenia dróg żółciowych u myszy – implikacje kliniczne.

Naukowa Fundacja Polpharmy od 2006 roku wspiera aktywność badawczą młodych uczonych organizując co dwa lata program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W tym roku stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł otrzymało 9 doktorantów. Dotychczas przyznano stypendia doktoranckie o łącznej wartości 660 tys. zł.

Fundacja nagradza również autorów najlepszych prac magisterskich wydziałów farmaceutycznych. Laureaci wyłaniani są w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Fundacja od 17 lat jest fundatorem nagród dla zwycięzców. W tym roku otrzymały je trzy studentki z Uniwersytetów Medycznych w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe