en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2005
vol. 43
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER
Napięcie powierzchniowe płynu stawowego w zapalnych schorzeniach układu ruchu

Radosław Jeleniewicz
,
Maria Majdan
,
Robert Zwolak
,
Jolanta Parada-Turska
,
Magdalena Dryglewska
,
Marek Majdan

Ru 2005; 43, 6: 331-334
Data publikacji online: 2005/12/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Napięcie powierzchniowe (NP), miara energii swobodnej w warstwie powierzchniowej, wynika z oddziaływań międzycząsteczkowych. Na jego wartość wpływają wszystkie wielko- i małocząsteczkowe substancje obecne w roztworze, szczególnie składniki aktywne powierzchniowo (surfaktanty). Płyn stawowy (PS) zawiera wiele takich substancji. Dyskutuje się rolę fosfolipidów jako substancji aktywnych powierzchniowo w PS, pełniących rolę ochronną, poprawiających ruchomość stawów, zmniejszających tarcie. Celem pracy była ocena napięcia powierzchniowego PS w 2 grupach zapalnych schorzeń stawów – seronegatywnych spondyloartropatiach (Spa) i reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) i jego związku z wybranymi markerami zapalenia. W płynie stawowym pobranym od 25 chorych (16 K i 9 M) na Spa i RZS oznaczano napięcie powierzchniowe, całkowitą liczbę komórek oraz stężenia białka całkowitego i albumin. Średnią wartość NP mierzono metodą oderwania płytki Wilhelmiego (10 pomiarów w każdej próbce) z zastosowaniem tensiometru sterowanego komputerem. Płyny podzielono na 2 grupy: grupa 1. – chorzy na Spa (n=6) i grupa 2. – chorzy na RZS (n=19). W płynach stawowych pochodzącym od chorych na Spa stwierdzono istotnie niższe napięcie powierzchniowe niż u chorych na RZS (42,42±7,02 vs 47,99±4,59 mN/m) p=0,032. Jednocześnie w tej grupie stwierdzono istotnie wyższe stężenie białka całkowitego (5±0,49 vs 3,9±0,95 g/dl) p=0,021 i albumin (2,53±0,68 vs 1,92±0,43 g/dl) p=0,015 w płynie stawowym. Nie wykazano istotnych różnic między dwiema grupami w zakresie całkowitej liczby komórek. Pomiar napięcia powierzchniowego wydaje się wartościową metodą oceny płynów stawowych i może być użyteczny w diagnostyce różnicowej chorób stawów.

Surface tension (ST), free energy measure in surface layer, results from molecules interactions. Its value is influenced by every macro- and micromolecular substances present in solution, particularly surface active compounds (surfactants). Synovial fluid (SF) contents many such substances. Phospholipids are discussed as surface active substances in SF, protecting joints, improving their movement, lowering friction. The aim of study was the assessment of SF surface tension in 2 groups of inflammatory joint diseases – seronegative spondyloarthropathies (Spa) and rheumatoid arthritis (RA) and its relations with chosen markers of inflammation. SF from 25 patients (16 F, 9 M) with Spa and RA was evaluated for ST and total cell count (TCC), total protein and albumin concentrations. Mean ST was determined by Wilhelmy plate method (10 measurements for each sample) in the computer aided-tensiometer. Fluids were divided into 2 groups: group 1 from patients with Spa (n=6), and group 2 with RA (n=19). SF from patients with spa has significantly lower ST then from patients with RA (42.42±7.02 vs 47.99±4.59 mN/m) p=0.032. It was connected with significantly higher concentration of total proteins (5±0.49 vs 3.9±0.95 g/dL) p=0.021 and albumins (2.53±0.68 vs 1.92±0.43 g/dL) p=0.015. There was no significance in TCC between two groups of patients. ST seems to be valuable method for total assessment of compound of SF and could be suitable for differential diagnosis of type of joint disease.
słowa kluczowe:

płyn stawowy, napięcie powierzchniowe, reumatoidalne zapalenie stawów, spondyloartropatie seronegatywnefacebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.