eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
3/2008
vol. 46
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Postępowanie w niepowodzeniu stosowania leków blokujących TNF-α u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Piotr Wiland

Reumatologia 2008; 46, 3: 159–167
Data publikacji online: 2008/07/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Stosowanie inhibitorów czynnika martwicy nowotworów poprawiło znacznie przebieg i rokowanie u wielu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Jednak w pewnej grupie chorych nie uzyskuje się wystarczającej odpowiedzi terapeutycznej lub istnieją przeciwwskazania do stosowania inhibitorów czynnika martwicy nowotworów (tumour necrosis factor a – TNF-α). Właściwe postępowanie w opornym na leczenie reumatoidalnym zapaleniu stawów może polegać na optymalizacji jednocześnie podawanych klasycznych leków modyfikujących przebieg choroby, zwiększeniu dawki dotychczas podawanego inhibitora czynnika martwicy nowotworów, skróceniu czasu pomiędzy kolejnym podaniem tego leku, zamianie na inny lek z grupy antagonistów czynnika martwicy nowotworów lub zastąpienie innym lekiem biologicznym dostępnym w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, np. abataceptem lub rytuksymabem.

Tumour necrosis factor (TNF-α) inhibitors have improved the clinical outcome of many patients with rheumatoid arthritis (RA). However, some patients do not respond well or have contraindications to these agents. The appropriate treatment strategy in refractory RA would be possible by optimizing concomitant conventional disease modifying antirheumatic drugs, increasing the dose of TNF-α inhibitor or shortening the dosing frequency, switching to another TNF-α inhibitor or switching to other new biological agents available for use in patients with RA such as abatacept or rituximab.
słowa kluczowe:

reumatoidalne zapalenie stawów, niepowodzenie po lekach blokujących TNF-α, infliksymab, etanercept, adalimumab, abatacept, rytuksymab

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe