eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
4/2005
vol. 43
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Sarkoidoza

Katarzyna Jankiewicz-Ziobro
,
Michał Banaś
,
Anna Kotulska
,
Eugeniusz Józef Kucharz

RU 2005; 43, 4: 206–210
Data publikacji online: 2005/08/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Sarkoidoza jest uogólnioną chorobą o nieznanej etiologii, którą charakteryzuje tworzenie się nieserowaciejących ziarniniaków w obrębie wielu narządów. Najczęściej w przebiegu procesu zapalnego dochodzi do zajęcia płuc (prawie 90% przypadków). Inne narządy, takie jak węzły limfatyczne, wątroba, skóra i oczy, mogą być także objęte sarkoidozą. Postać ostra, nazywana inaczej zespołem Löfgrena, stanowi 5% przypadków sarkoidozy. Charakteryzuje się zajęciem węzłów chłonnych wnękowych, rumieniem guzowatym i zapaleniem stawów.
Najczęstszymi objawami sarkoidozy są osłabienie, kaszel, zaburzenia oddychania oraz ból w klatce piersiowej. U prawie 92% pacjentów stwierdza się zmiany w badaniach radiologicznych płuc, na podstawie których można określić stopień sarkoidozy.
Leczenie sarkoidozy jest trudne i zależy od przebiegu choroby. Powszechnie stosowane są glikokortykosteroidy, zwłaszcza w sarkoidozie oczu, układu nerwowego, serca, wysokiej hiperkalcemii oraz w II i III stadium choroby. Ostatnio inne leki, takie jak metotreksat, cyklosporyna, hydroksychlorochina, chinolony, są przedmiotem wielu badań klinicznych. Rokowanie w sarkoidozie zależy od stopnia choroby. Najlepiej rokuje postać ostra oraz I stopień choroby.

Sarcoidosis is a systemic disorder of unknown origin. It is characterized by a noncaseating granulomatous. Many organs can be affected, but the most frequently lungs (almost 90% cases of sarcoidosis). The other organs: lymph nodes, liver, skin and eyes are often involved too. 5% cases of sarcoidosis can be acute with hilar adenopathy, erythema nodosum, fever and articular manifestation and it is called Löfgren’s syndrome.
The most common symptoms and signs of sarcoidosis are: fatigue, malaise, cough, shortness of breath and chest pain. Almost 92% patients have abnormal chest roentgenograms. In based on this roentgenograms are distinguished four stages of disease.
The treatment in sarcoidosis is difficult and depends on manifestation of disease. Adrenal costicosteroides are commonly used in ocular, neurologic or cardiac sarcoidosis, malignant hypercalcemia and II, III pulmonary stage disease. Recently variety of other pharmacologic approches has been proposed, for example methotrexate, cyclosporine, hydroxychloroquine, quinolones.
Prognosis in sarcoidosis depends on stage of disease. The best prognosis have patients with I stage sarcoidosis and with Löfgren’s syndrome.
słowa kluczowe:

sarkoidoza, nieserowaciejący ziarniniak


facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe