eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Akceptacja choroby nowotworowej przez młodych dorosłych a strategie radzenia sobie — doniesienie wstępne

Katarzyna Wojtas
,
Agnieszka Pietrasik
,
Iwona Oskędra

Data publikacji online: 2018/01/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Poziom akceptacji choroby nowotworowej oraz wybór strategii radzenia sobie są uwarunkowane sposobem jej postrzegania przez pacjenta i następstwami wynikającymi z jej przebiegu.
Cel pracy. Celem badania była ocena stopnia akceptacji choroby i strategii radzenia sobie przez młodych dorosłych z chorobą onkologiczną.
Materiał i metody. Przebadano 53 osoby w wieku 18–35 lat z chorobą onkologiczną. Zastosowano skale AIS i Mini-MAC oraz autorski kwestionariusz ankiety. W analizie statystycznej wykorzystano testy: t-Studenta, Shapiro-Wilka, U Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa, Levene’a oraz współczynnik korelacji r-Spearmana. Za poziom istotności przyjęto p < 0,05.
Wyniki. Średni wskaźnik akceptacji choroby u badanych wynosił 29,0, a wśród strategii radzenia sobie dominowały duch walki i pozytywne przewartościowanie.
Wnioski. Badani prezentowali średni poziom akceptacji choroby i dominowały u nich strategie będące reprezentantą konstruktywnego stylu radzenia sobie z chorobą. Wykazano związek między akceptacją choroby w grupie młodych dorosłych a strategiami: zaabsorbowanie lękowe i bezradność/beznadziejność.

słowa kluczowe:

akceptacja choroby; młodzi dorośli; nowotwór; strategie radzenia sobie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe