en ENGLISH
eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
3

POKAŻ ARTYKUŁY
 
Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems to czasopismo ukazujące się od 1993 roku. W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Czasopismo publikowane jest raz na kwartał. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i edukację.

Patronat nad czasopismem sprawuje Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, będące członkiem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN).

Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.

Copyright: © Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. To jest czasopismo którego zawartość jest publikowana w systemie otwartym - Open Access, rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać opublikowany materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.

REDAKCJA

Redaktor naczelna
Agnieszka Gniadek
E-mail: agnieszka.gniadek@uj.edu.pl

Przewodnicząca Rady Naukowej
Agnieszka Gniadek

Sekretarz Redakcji:
Monika Ślusarska

Redaktorzy językowi
Timothy Alexander
Monika Ślusarska

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal
eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.