en ENGLISH
eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
20
GOOGLE H5
3

POKAŻ ARTYKUŁY
 

Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems to czasopismo ukazujące się od 1993 roku. W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Czasopismo publikowane jest raz na kwartał. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i edukację.

Patronat nad czasopismem sprawuje Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, będące członkiem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN).

Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.

Copyright: © Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. To jest czasopismo którego zawartość jest publikowana w systemie otwartym - Open Access, rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać opublikowany materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
Prawa do artykułu są zazwyczaj przenoszone przez autorów na właściciela czasopisma, który udostępnia go na licencji Creative Commons. Jeżeli jednak autor nie chce przenieść praw autorskich na wydawcę, może skontaktować się z redakcją i ustalić odrębne zasady – na jakich redakcja może opublikować artykuł w czasopiśmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją.

REDAKCJA

Redaktor naczelna
Agnieszka Gniadek
E-mail: agnieszka.gniadek@uj.edu.pl

Przewodnicząca Rady Naukowej
Agnieszka Gniadek

Sekretarz Redakcji:
Ewa Krawczyk

Redaktorzy językowi
Timothy Alexander
Ewa Krawczyk

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.