facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
1/2008
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Analiza częstości występowania mikrojąder w komórkach nabłonkowych w narządach płciowych kobiet

Monika Pasieka-Lis

Gin Prakt 2008; 1: 36-41
Data publikacji online: 2008/03/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wzrastająca liczba czynników mutacyjnych występujących w środowisku życia człowieka sprawiła, że narażeni jesteśmy na ich działanie. Prowadzi się zatem badania nad opracowaniem metod, które pozwolą na określenie wpływu mutagenów na materiał genetyczny.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w dwóch grupach – 22 kobiet z rakiem szyjki macicy i 31 kobiet z dysplazją. Materiał do badań pobrano z tarczy szyjki macicy, sklepienia pochwy, kanału szyjki macicy. Do oceny stopnia uszkodzeń chromosomów na poziomie pojedynczej komórki zastosowano test mikrojądrowy. Metoda ta jest łatwa do stosowania i tym samym nadaje się do prowadzenia badań monitoringowych na ludzkich populacjach.
Wyniki: Znaleziono różnice w częstości występowania komórek z mikrojądrami pobranych z kanału szyjki szyjki.
Wnioski: Nasuwa się wniosek, że może to stanowić podstawę do wczesnej diagnostyki raka szyjki macicy. Dokonano również przeglądu wybranych pozycji literatury, w których mikrojądra były stosowane jako biomarker nowotworowy.

Analysis of the frequency of micronuclei in epithelial cells of women’s reproductive tract as the basis for early diagnosis of uterine cervix cancer. The increasing number of mutative factors which appear in the environment of human life means that we are exposed to their activity. Therefore, research into elaboration of methods which will allow the qualification of the influence of mutagens on genetic material is being conducted.
Material and methods: The research was carried out on two groups: 22 females suffering from uterine cervix cancer and 31 females with dysplasia. The material was received from the disk of the neck, the vault of the sheath and the channel of the neck. To estimate the degree of damage to chromosomes at the level of the single cell the micronuclear test has been used. This method is easy to conduct and consequently is suitable for biomonitoring research on the human population.
Results: There have been found differences in the frequency of the occurrence of cells with micronuclei received from the channel of the neck.
Conclusions: The conclusion arises that it can form the basis of early diagnostics of uterine cervix cancer. There has also been made a review of selected positions from the literature in which micronuclei were used as a biomarker of cancer.
słowa kluczowe:

test mikrojądrowy, komórki nabłonkowe

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.