facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
5/2005
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Analiza wskazań do cięć cesarskich na podstawie danych zawartych w dokumentacji

Jolanta Kamińska
,
Ewa Tobor
,
Irena Caus

Gin Prakt 2005; 86, 5: 18-23
Data publikacji online: 2005/12/12
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cięcie cesarskie wykonywane z istotnych powodów ratuje często życie dziecka i zdrowie kobiety rodzącej. Wśród przyczyn wzrostu częstości występowania cięć cesarskich wymienia się: zwracanie większej uwagi na stan urodzonego noworodka, wzrost liczby pacjentek z ciążą wysokiego ryzyka, stosowanie współczesnych metod diagnostycznych pozwalających wcześniej przewidzieć zagrożenie płodu. Według raportu WHO, odsetek cięć cesarskich nie powinien przekraczać 10–15 proc.
Celem pracy była analiza wskazań do cięć cesarskich w Szpitalu Miejskim w Chorzowie. W celu zgromadzenia materiału do uzyskania danych dotyczących wskazań do cięcia cesarskiego w wybranym szpitalu w latach 1999–2003, wykorzystano metodę analizy dokumentacji. W analizowanym materiale najliczniejszą grupę wskazań do cięcia cesarskiego stanowił stan po cięciu cesarskim – 26,7 proc. oraz zaburzenia czynności skurczowej mięśnia macicy połączone z brakiem postępu porodu – 18,8 proc. Najrzadszymi wskazaniami do rozwiązywania ciąży przez cięcie cesarskie były: ciąża wielopłodowa – 1,2 proc. oraz duża masa płodu – 2,3 proc. W podsumowaniu należy stwierdzić, iż wraz z rozwojem diagnostyki prenatalnej, zmian w trendach prowadzenia porodów oraz postępem w medycynie wzrasta sukcesywnie liczba kobiet rodzących drogą cięcia cesarskiego.

Caesarean section performed for vital reasons very often saves child’s and woman’s in labour life. Among the reasons of the increase in the incidence of Caesarean sections are listed: paying more attention to the neonate’s condition, growth of the number of patients with high risk pregnancies, use modern diagnostic methods allowing earlier prediction of fetal risk. According to the WHO report, the percentage of the Caesarean sections should not exceed
10-15%.
The aim of the study was the analysis of the Caesarean section indications in the Municipal Hospital in Chorzów. In order to gather the material for the data of the Caesarean section indications in the hospital in the years 1999-2003, the method of the analysis of the documentation was used. In the analysed material, the most numerous group with Caesarean section indication was the state after Caesarean section (26.7%) and the dysfunction of muscular uterine contraction (labour pains) combined with the lack of progress of labour (18.8%). The rarest indication to the delivery by Caesarean section was: multifetal pregnancy (1.2%) and the fetus weight (2.3%). In conclusion, it should be stated that, together with the growth of pre-natal diagnosis, the change of the trends in conducting a labour and the progress in medicine, the number of women delivering by Caesarean section grows successfully.
słowa kluczowe:

cięcie cesarskie, sposób prowadzenia porodu, wskazania do cięcia cesarskiego

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.