eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza wyszczepialności dzieci wybranymi szczepionkami na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanowie w latach 2004–2008

Katarzyna Gawłowska-Lichota
,
Marzena Płatek

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania i zapobiegania wielu chorobom zakaźnym. Dają odporność
osobom, które zaszczepiły się przeciw danej chorobie, ale też na skutek masowości szczepień powodują wytworzenie odporności populacyjnej.
Poziom zaszczepienia jest bardzo ważnym, pozytywnym miernikiem stanu zdrowia populacji.

Cel pracy. Celem pracy była analiza wyszczepialności dzieci i młodzieży podlegających szczepieniom ochronnym w latach 2004–2008 na
terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanowie.

Materiał i metody. Badaniami objęto 2302 uczniów w poszczególnych rocznikach podlegających immunizacji w latach 2004–2008. Dokonano
analizy danych z druków sprawozdawczych „MZ-54” z poszczególnych lat.

Wyniki. Wyszczepialność dzieci w wieku 10–19 lat wahała się w granicach od 97% w 2007 roku do 100% w latach 2004–2005. Szczepienia
przeciwko różyczce w latach 2004–2005 w 13. roku życia u dziewcząt wykonano w 100% przypadków. W 2005 roku wprowadzono
szczepionkę skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce dla dzieci w 10. roku życia i o ile w latach 2005–2006 populację badanych
dzieci wyszczepiono w 100%, o tyle w latach późniejszych poziom wyszczepialności nieznacznie się obniżył. Odnotowano zmiany
w kalendarzu szczepień w latach 2004–2006 (w stosunku do lat poprzednich), natomiast od 2006 roku program szczepień ochronnych
w przypadku badanych dzieci się nie zmienił.

Wnioski. W badanych latach odnotowano wysoką wyszczepialność dzieci w wieku 10–19 lat podlegających immunizacji w ramach obowiązkowych
szczepień ochronnych. Program szczepień ochronnych od 2006 roku pozostaje niezmienny w zakresie szczepień obowiązkowych
u dzieci w wieku 10–19 lat, co wiąże się z ustabilizowaną sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 34–38

Background. Prophylactic vaccinations are one of the most efficient ways to prevent many infectious diseases. As a result of large scale
vaccination, resistance is increased not only in people who vaccinate against particular diseases but also in the population as a whole.
A percentage of the vaccinated subjects is a very important positive measure of the population health.

Aim of the study. The aim of this study was to analyse a percentage of the vaccinated children included in the prophylactic vaccination
schedule in the years 2004–2008 on the premises of health care centre in Polanów.

Material and methods. The study involved 2302 students to be immunized in 2004–2008. We analyzed data coming from the reports „MZ-
-54” from particular years.

Results. A percentage of the vaccinated children at the age of 10–19 run from 97% in 2007 to 100% in the years 2004–2005. During this
period 100% of girls aged 13 were vaccinated against rubella. In 2005, there was introduced combined vaccination against measles, mumps
and rubella (MMR vaccination) for children aged 10. While in 2005–2006, 100% of the children population examined was vaccinated, in the społeczeńyears
that followed a percentage of the vaccinated population slightly decreased. Some changes were noted in the vaccination schedule in
2004–2006 (comparing to the previous years), whereas since 2006 the prophylactic vaccination schedule for the children examined has not
changed.

Conclusions. In the years examined we noted a high percentage of the vaccinated children aged 10–19 to be immunized within obligatory
prophylactic vaccination schedule. Obligatory vaccinations for children at the age of 10–19 within the prophylactic vaccination schedule
has been unchanged since 2006, which is associated with a stable epidemiological situation in Poland.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 34–38
słowa kluczowe:

pielęgniarka; program szczepień; ochrona zdrowia

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe