facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
4/2008
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Analiza zgłaszalności i charakterystyki pacjentek poddanych szczepieniu przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w materiale własnym

Aleksandra Zielińska
,
Agnieszka Maździarz
,
Agnieszka Timorek-Lemieszczuk
,
Beata Osuch

Gin Pol 2008; 4: 22-24
Data publikacji online: 2008/12/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz choroby wywołane przez ten patogen są istotnym problemem epidemiologicznym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Infekcje genitalnymi typami wirusa wpływają na rozwój wielu zmian o charakterze zarówno niezłośliwym, jak i złośliwym zlokalizowanych na błonie śluzowej i skórze narządów płciowych i odbytu. Powszechne wdrożenie profilaktyki postaci szczepień przeciwko szczepom HPV, tj. 6, 11, 16 i 18, w sposób istotny zmniejszy zapadalność na te choroby. Cel pracy: Ocena charakterystyki pacjentek zgłaszających się do szczepienia czterowalentną szczepionką w Poradni Patologii Szyjki Macicy przy Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II WL WUM od 1 stycznia 2007 r. do 31 lipca 2008 r. Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano 47 pacjentek. Oceniono ich wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz wiek rozpoczęcia współżycia. U każdej z kobiet współżyjących przeprowadzono badanie ginekologiczne, pobrano cytologię i wykonano kolposkopię w celu wykluczenia patologii narządu płciowego. U kobiet, które do tej pory nie współżyły, kwalifikację przeprowadzono po badaniu per rectum. Wyniki: Wiek badanych wahał się od 13 do 32 lat (średnia 22 lata). Najliczniejszą podgrupę (23 pacjentki, 48,94%) stanowiły nastolatki między 14. a 18. rokiem życia, uczennice gimnazjum bądź liceum; 14 spośród 47 badanych to studentki studiów dziennych w wieku 19–24 lat (29,78%), 8 (19,14%) to kobiety pracujące, z wyższym wykształceniem. W analizowanym materiale 13 (27,65%) kobiet nie współżyło przed szczepieniem. Jedna badana rodziła, pozostałe to nieródki. Trzydzieści sześć pacjentek mieszkało w Warszawie, pozostałe w mniejszych miejscowościach. Wydaje się, że główną barierą w szerszym zastosowaniu szczepień jest wysoka cena szczepionki. Wnioski: W analizowanym materiale najliczniejszą grupę stanowiły pacjentki w wieku od 14 do 18 lat (48,94%), wśród nich współżycia nie rozpoczęło 27,7%. Pacjentki zgłaszające się do szczepienia były głównie mieszkankami Warszawy, uczennicami, studentkami i kobietami z wyższym wykształceniem.

Introduction: Human papilloma virus (HPV) infection and HPV-induced diseases are a significant epidemiological problem in Poland and all over the world. Genital types of this virus influence the development of benign and malignant lesions. The general use of HPV vaccination is claimed to reduce the number of patients suffering from HPV-induced diseases significantly. Objectives: The aim of this study was to evaluate the profile of patients who were admitted to the outpatient clinic in the Chair and Department of Obstetrics and Gynaecology and Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw from 1.01.2007 to 31.07.2008. They visited the clinic in order to receive HPV vaccination. Material and methods: The research group consisted of 47 patients. The factors which were assessed were the following: age, education, place of origin and the patients’ sexual activity. In order to exclude any genital tract pathologies each patient underwent gynaecological examination and colposcopy. Also Pap smears were taken. Results: Forty-seven patients aged 13-32 underwent the vaccination. The biggest group (23 patients) consisted of girls aged 14-18 who still attended lower and upper secondary school. Out of the research group, 14 patients were studying and 8 were working. In the research group 13 patients (27.65%) were virgin. One woman after delivery. Thirtysix patients from the research group are Varsovians; the other patients come from smaller towns which situated near the capital. Conclusions: 1. Patients aged 14-18 formed the biggest part of the research group (48.94%); 13 of them were virgin. 2. Patients who visited the clinic in order to receive HPV vaccination were mostly Varsovians with higher education.
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.