en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2006
vol. 44
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Czy idiopatyczne zapalenie tęczówki jest chorobą reumatyczną – obserwacje własne

Artur Bachta
,
Mateusz Tłustochowicz

Reumatologia 2006; 44, 6: 304–308
Data publikacji online: 2006/12/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zapalenie tęczówki to ostra, nawrotowa choroba prowadząca do postępującego uszkodzenia wzroku, a u 20% pacjentów do ciężkiego, trwałego upośledzenia widzenia i/lub ślepoty. Dodatkowe objawy choroby układowej występują u 60% pacjentów z zapaleniem tęczówki, u 85% chorych z tej grupy obraz kliniczny pozwala na rozpoznanie spondyloartropatii seronegatywnej (SpA). Jednak aż u 30% chorych z zapaleniem tęczówki nie udaje się ustalić czynnika etiologicznego choroby. W opisanym badaniu obserwacji poddano 20 chorych (11 mężczyzn,
9 kobiet) na nawrotowe, nieinfekcyjne zapalenie tęczówki. Rozpoznanie choroby układowej udało się postawić u 9 pacjentów (45%), we wszystkich przypadkach była to spondyloartropatia seronegatywna. Leki z grupy przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg choroby (DMARDs) były stosowane u 17 pacjentów (85%), lekiem pierwszego rzutu była cyklosporyna A, obserwację w przebiegu leczenia prowadzono przez co najmniej
11 mies. u każdego chorego. Nawrót zapalenia tęczówki nastąpił u 4 chorych, 13 pozostawało w remisji przez cały okres obserwacji. Analiza proporcji skumulowanych pokazała istotne statystycznie wydłużenie czasu trwania remisji po zastosowaniu leczenia w porównaniu ze średnim czasem remisji przed leczeniem DMARDs. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, że leczenie DMARDs u chorych na nieinfekcyjne zapalenie tęczówki wydłuża czas trwania remisji, niezależnie od współistnienia objawów choroby układowej.

Anterior uveitis is an acute, recurrent, sight-threatening disease that in 20% of patients leads to severe visual loss
or blindness. 60% of patients with anterior uveitis have additional manifestations of systemic disease; in 85% of them spondyloarthropathy (SpA) can be diagnosed. However,
up to 30% of patients with anterior uveitis cannot be diagnosed with any associated disease. We studied 20 patients (11 men,
9 women, mean age 34 yrs) with recurrent, non-exogenous, sight-threatening AU. Rheumatic disease was diagnosed in
9 (45%) patients; all of them were diagnosed as seronegative spondylarthropathy. 17 (85%) patients agreed for treatment with disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs). The drug
of first choice was cyclosporin A. The treatment period was
at least 11 months. We observed relapse in 4 patients during treatment. 13 patients are still in remission. On the basis
of cumulative proportion analysis we confirmed significant extension of remission period during treatment compared with mean remission period before treatment. We concluded that treatment with DMARDs in patients with anterior uveitis led
to significant extension of remission period, independently
of systemic disease diagnosis.
słowa kluczowe:

autoimmunologiczne zapalenie tęczówki, idiopatyczne zapalenie tęczówki, spondyloartropatie seronegatywnefacebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.