eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2013
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Korelaty pomiędzy różnymi obszarami życia kobiet po operacji raka szyjki macicy metodą Wertheima-Meigsa w odniesieniu do jakości życia

Mariola Bidzan
,
Agata Rudnik
,
Aleksandra Peplińska

Psychoonkologia 2013, 2: 62–70
Data publikacji online: 2013/11/18
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Aktywność zawodowa oraz role rodzinne stanowią dwa najważniejsze obszary funkcjonowania osób dorosłych. Objawy choroby nowotworowej mają duży wpływ zarówno na realizację ról rodzinnych, jak i zawodowych.

Celem podjętych badań było sprawdzenie, czy i jakie istnieją korelaty pomiędzy różnymi obszarami życia kobiety (rodzina i małżeństwo, praca, relacje społeczne, zdrowie i funkcjonowanie psychologiczne) a następstwami przebytej operacji metodą Wertheima-Meigsa w odniesieniu do jakości życia.

Badaniami objęto 30 kobiet w wieku 38–70 lat (średnia 53,43 roku, SD = 9,5). Wszystkie osoby badane były pacjentkami Kliniki Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. U każdej z nich rozpoznano raka szyjki macicy w stopniu Ib–IIa. Wszystkie przeszły operację sposobem Wertheima-Meigsa co najmniej 10 lat wcześniej.

Wykorzystano następujące narzędzia: Kwestionariusz do badania tła przestrzenno-czasowego (Bidzan 1992, modyfikacja 2010), Skalę HAD (The Hospital Anxiety and Depression Scale) (Zigmont, Snaith 1983), Skalę LASA (Linear analogue self assessment) (Priestman, Baum za de Walden-Gałuszko, Majkowicz 1994), Skalę Samooceny Jakości Życia (Bidzan 2002) oraz Kwestionariusz QLQ-30 (uwzględniono jedynie ogólny poziom jakości życia).

Otrzymane wyniki wskazują, że u kobiet po operacji raka szyjki macicy sposobem Wertheima-Meigsa istnieje związek między oceną sfery pracy (zawodowej i domowej), sfery społecznej (relacje z innymi ludźmi) i aspektów zdrowotnych, szczególnie dotyczących samopoczucia, zadowolenia z wyglądu fizycznego oraz podejmowania decyzji a oceną jakości życia związanej ze zdrowiem. Nie wykazano zależności między oceną sfery rodzinnej (relacje z partnerem, współżycie seksualne, relacje rodzinne i małżeńskie) oraz lęku, depresji, trudności ze snem a oceną jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia.

Professional activity and family roles are the two most important areas of functioning of adults. Cancer symptoms have a great impact on the performance of family and professional roles. The aim of the study was verifying, if and what correlates exist among various life areas of a women (family and marriage, work, social relations, health and psychological functioning), and the consequences of Wertheim-Meigs cervical cancer surgery, in terms of the quality of life. The sample included 30 women, aged 38 to 70 years (average age 53.43 years, SD = 9.5). All respondents were patients of the Oncology Clinic at the Medical University of Gdańsk. Each of them was diagnosed to have cervical cancer, stage Ib-IIa. All of them had undergone Wetheim-Meigs surgery at least 10 years before. Research tools used: Questionnaire for studying the spatial-temporal background (Bidzan 1992, amended 2010); HAD Scale (The Hospital Anxiety and Depression Scale) (Zigmont, Snaith 1983), LASA Scale (Linear analogue self-assessment) (Priestman, Baum after de Walden-Gałuszko, Majkowicz 1994), Quality of Life Self-Assessment Scale (Bidzan 2002) and QLQ-30 Questionnaire (in this case only the general level of the quality of life was considered). The obtained results indicate that in case of women, who underwent Wertheim-Meigs cervical cancer surgery, there is a correlation between the assessment of work area (professional and home), social area (relations with other people) and health aspects, especially concerning mood, satisfaction with physical appearance and making decisions, with the assessment of the health-related quality of life. No correlation was observed between the assessment of the family area (relations with a partner, sexual life, family and marital relations), anxiety, depression and sleep disorders, and the assessment of the health-related quality of life.
słowa kluczowe:

rak szyjki macicy, jakość życia, lęk, seksualność, rodzina, praca

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.