eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
MNiSW
6
INDEX COPERNICUS
66.71

 
„Psychoonkologia” jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, poświęconym zagadnieniom psychologicznym związanym z chorobami nowotworowymi. Misją pisma jest edukacja w zakresie psychoonkologii, dziedziny do niedawna nieobecnej w polskiej medycynie. Redakcja oraz Rada Naukowa podjęły trud popularyzacji zagadnień związanych z psychoonkologią wśród lekarzy i opiekunów pracujących z pacjentami chorymi na nowotwory. Artykuły publikowane w Psychoonkologii” to przede wszystkim prace poglądowe, mające charakter edukacyjny. Pismo zamieszcza również prace oryginalne oraz przedruki najbardziej wartościowych artykułów z pism zagranicznych poświęconych tej tematyce. W piśmie publikowane będą aktualności związane z działalnością Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz sprawozdania z najważniejszych wydarzeń związanych z tą dziedziną nauki.

Za prenumeratę czasopisma „Psychoonkologia” przysługuje 5 pkt edukacyjnych.
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz
Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierownik studiów podyplomowych "Psychoonkologia kliniczna"
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
ul. Tuwima 15, pokój 300, 80-210 Gdańsk
tel. 602-782-550
e-mail: mmajk@gumed.edu.pl

Zastępcy Redaktora Naczelnego
prof. dr hab. Zygfryd Juczyński
Instytut Psychologii Stosowanej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
e-mail: zjuczynski@spoleczna.pl

prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Wydział Psychologii
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

Sekretarz Redakcji
dr Joanna Kozaka
Instytut Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
e-mail: jkozaka@gmail.com

Adres Redakcji
Instytut Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
e-mail: jkozaka@gmail.com

Prezes Zarządu Towarzystwa
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2, 80-210 Gdańsk

Sekretariat Zarządu Towarzystwa
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2, 80-210 Gdańsk
tel. +48 58 341 27 11

Rada Naukowa
prof. dr hab. Mariola Bidzan (Gdańsk)
prof. dr hab. Adam Biela (Lublin)
dr hab. Józef Binnebesel (Toruń)
prof. dr hab. Czesław Czabała (Warszawa)
dr Marcin Jabłoński (Kraków)
prof. dr hab. Hanna Jaklewicz (Gdańsk)
prof. dr hab. Jacek Jassem (Gdańsk)
prof. dr hab. Janusz Jaśkiewicz (Gdańsk)
prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym (Lublin)
prof. dr hab. Ryszard Kościelak (Warszawa)
prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk (Lublin)
prof. dr hab. Stanisław Kowalik (Bydgoszcz)
prof. dr hab. Aleksandra Kruk-Zagajewska (Poznań)
prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka (Kraków)
prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik (Łódź)
prof. Andrea Patenaude (Boston, USA)
prof. dr hab. Bogdan Pietrulewicz (Toronto)
prof. dr hab. Kazimierz Popielski (Lublin)
hab. Marzena Samardakiewicz (Lublin)
prof. dr hab. Helena Sęk (Poznań)
prof. dr hab. Janina Suchorzewska (Gdańsk)
prof. dr hab. Cezary Szczylik (Warszawa)
prof. dr hab. Waldemar Tłokiński (Gdańsk)
prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko (Gdańsk)
dr Lori Wiener (Bethesda, USA)
dr med. Mariusz Wirga (Las Vegas, New Mexico)
prof. dr hab. Laura Wołowicka (Poznań)
prof. dr hab. Irena Wrońska (Lublin)

Lista Recenzentów
Lista Recenzentów.pdf
eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe