eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
MNiSW
5
INDEX COPERNICUS
69.53

 
„Psychoonkologia” jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, poświęconym zagadnieniom psychologicznym związanym z chorobami nowotworowymi. Misją pisma jest edukacja w zakresie psychoonkologii, dziedziny do niedawna nieobecnej w polskiej medycynie. Redakcja oraz Rada Naukowa podjęły trud popularyzacji zagadnień związanych z psychoonkologią wśród lekarzy i opiekunów pracujących z pacjentami chorymi na nowotwory. Artykuły publikowane w Psychoonkologii” to przede wszystkim prace poglądowe, mające charakter edukacyjny. Pismo zamieszcza również prace oryginalne oraz przedruki najbardziej wartościowych artykułów z pism zagranicznych poświęconych tej tematyce. W piśmie publikowane będą aktualności związane z działalnością Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz sprawozdania z najważniejszych wydarzeń związanych z tą dziedziną nauki.

Za prenumeratę czasopisma „Psychoonkologia” przysługuje 5 pkt edukacyjnych.
Redaktorzy Naczelni
prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz
Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierownik studiów podyplomowych "Psychoonkologia kliniczna"
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
ul. Tuwima 15, pokój 300, 80-210 Gdańsk
tel. 602-782-550
e-mail: mmajk@gumed.edu.pl

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
Kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin

Zastępcy Redaktora Naczelnego
prof. dr hab. Zygfryd Juczyński
Instytut Psychologii Stosowanej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
e-mail: zjuczynski@spoleczna.pl

prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Wydział Psychologii
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

Sekretarz Redakcji
dr Joanna Kozaka
Instytut Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
e-mail: jkozaka@gmail.com

Adres Redakcji
Instytut Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
e-mail: jkozaka@gmail.com

Prezes Zarządu Towarzystwa
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2, 80-210 Gdańsk

Sekretariat Zarządu Towarzystwa
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2, 80-210 Gdańsk
tel. +48 58 341 27 11


Lista Recenzentów
Lista Recenzentów.pdf
eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.