eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
6/2006
vol. 44
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Ocena jakości życia pacjentów

Matylda Sierakowska
,
Alicja Matys
,
Anna Kosior
,
Barbara Ołtarzewska
,
Jacek Kita
,
Stanisław Sierakowski
,
Elżbieta Krajewska-Kułak

Reumatologia 2006; 44, 6: 298–303
Data publikacji online: 2006/12/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, zapalną, układową chorobą tkanki łącznej, prowadzącą do niepełnosprawności, inwalidztwa i przedwczesnej śmierci. Przewlekły i okaleczający charakter RZS oraz ograniczona skuteczność i niepożądane skutki postępowania terapeutycznego wpływają na jakość życia pacjentów. Wraz z rozwojem choroby, deformacją stawów i postępującą niesprawnością chory staje się zależny od otoczenia, ma problemy z akceptacją choroby, co niesie ze sobą wiele problemów natury nie tylko fizycznej, ale również psychologicznej i społecznej. Pacjent potrzebuje wsparcia i opieki ze strony najbliższych i personelu medycznego.
Celem pracy była ogólna ocena jakości życia w wymiarze funkcjonowania fizycznego, psychicznego, społecznego i środowiskowego; ocena wpływu czynników społeczno-demograficznych na subiektywną ocenę jakości życia pacjentów z RZS; ocena wpływu czasu trwania choroby na jakość życia.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że pacjenci są niezadowoleni ze swojego zdrowia, wraz z czasem trwania choroby i postępem zmian stawowych i narządowych gorzej oceniają swoje funkcjonowanie, zwłaszcza w sferze fizycznej, potrzebują wsparcia i pomocy, co szczególnie dotyczy osób samotnych. Wielokierunkowe postępowanie terapeutyczne powinno zmierzać w kierunku nie tylko łagodzenia dolegliwości związanych z chorobą, ale także poprawy funkcjonowania pacjenta, a co za tym idzie, poprawy jakości jego życia.

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, inflammatory, systemic connective tissue disease leading to disability, physical handicap or even premature death. The chronic and injurious character of RA and limited therapeutic effectiveness with possibilities of side effects affect the quality of life of RA patients. Along with development of the disease, deformation of joints and progression of disability means that the patient becomes dependent, has problems with accepting the disease, and has many problems not only of physical, but of also psychological and of social nature. The patient needs support and care from family and medical staff.
The aim of the study was to estimate in patients with RA: the quality of life in physical, psychological, social and environmental domains, effect of social-demographic factors on quality of life also taking into account 4 domains and effect of the duration of disease on quality of life.
It was found that patients suffering from RA are unsatisfied with their health. The decrease of physical function was especially underlined by RA patients. The quality of life of patients with RA decreased during the duration of disease especially when systemic and joints changes were progressing and disability and physical handicap were increasing. In this period the patients need support, especially lonely persons.
It is concluded that a multidirectional therapeutic program should not only include efforts to improve somatic status but also to improve physical and social status of RA patients.
słowa kluczowe:

subiektywna ocena jakości życia, reumatoidalne zapalenie stawów

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe