eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
3/2007
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Występowanie choroby trzewnej u dzieci z Pomorza Zachodniego

Grażyna Czaja-Bulsa
,
Monika Matacz
,
Edyta Tetera

Przegląd Gastroenterologiczny 2007; 2 (3): 147–152
Data publikacji online: 2007/07/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Analiza częstości występowania choroby trzewnej (CD) wśród dzieci z regionu Pomorza Zachodniego przeprowadzona w latach 1976–1998 wykazała, że występowanie postaci jelitowej CD (CDJ) jest w tym regionie najniższe w Polsce i systematycznie maleje. Cel pracy: Ocena częstości występowania, wieku zachorowania i postaci CD wśród dzieci z Pomorza Zachodniego na przestrzeni ostatnich 29 lat. Materiał i metody: Analizą retrospektywną objęto 97 dzieci z CD, które urodziły się w ciągu ostatnich 29 lat (1976–2004). Częstość występowania CD przedstawiono za pomocą wskaźnika zachorowalności (MI) i wskaźnika kumulacyjnego (CI). Rozpoznanie CD postawiono zgodnie z kryteriami z Interlaken lub kryteriami budapesztańskimi. Wyniki: Częstość występowania CD była najwyższa dla dzieci urodzonych między 1988 a 1996 r.: CI=1:3000, MI=3,2. Dla dzieci urodzonych w latach wcześniejszych była niższa: 1982–1987 r.: CI=1:3500, MI=2,7 oraz 1976–1982 r.: CI>1:5000, MI=1,7–1,8. Najniższą częstość CD stwierdzono u dzieci urodzonych w latach 2002–2004: CI=1:7000–8000 i MI=1,4–1,2. Postać jelitową rozpoznano u 69 (71%), pozajelitową (CDEJ) u 15, a asymptomatyczną (CDA) u 13 dzieci (badania przesiewowe grup ryzyka CD). Rozpoznanie CD stawiano średnio w wieku 7,3 roku, najwcześ- niej u chorych z CDJ – 5,8 roku, później u dzieci z CDEJ i CDA – 11,2 roku i 12,2 roku. Wnioski: 1. W regionie Pomorza Zachodniego w latach 80. i 90. stwierdzano niską częstość występowania oraz wysoki średni wiek rozpoznania postaci jelitowej celiakii. 2. Wiek rozpoznania oraz częstość występowania postaci pozajelitowych i asymptomatycznych jest taki sam jak w innych regionach kraju.

Introduction: The analysis of the incidence of celiac disease (CD) among children in West Pomerania conducted in the years 1976-1998 showed that the intestinal form of CD (CDJ) in that region is the rarest in Poland and its incidence is systematically decreasing. The aim of the study: To evaluate of the CD frequency, its form and the age of children in West Pomerania who have come down with CD in the last 29 years. Material and methods: 97 children with CD born in the last 29 years (1976-2004) were examined by means of retrospective analysis. CD incidence was presented by means of the morbidity index (MI) and the cumulative index (CI). CD was diagnosed according to Interlaken or Budapest criteria. Results: The incidence of CD was the highest in children born in the years of 1988 to 1996: CI=1:3000, MI=3.2. For children born earlier it was lower and amounted to: 1982-1987: CI=1:3500, MI=2.7 and 1976-1982: CI>1:5000, MI=1.7-1.8. The lowest CD incidence was observed in children born in the period 2002-2004: CI=1:7000-8000 and MI=1.4-1.2. The intestinal form was diagnosed in 69 children (71%), the extraintestinal form (CDEJ) in 15, and the asymptomatic form (CDA) in 13 children (screening tests in the CD risk groups). CD was diagnosed at the average age of 7.3. In children with CDJ the diagnosis was the earliest – 5.8 years of age – while in children with CDEJ and CDA it was the latest, i.e. when they were 11.2 and 12.2 years old. Conclusions: 1. In the 1980s and the 1990s in the region of West Pomerania the incidence of the intestinal form of celiac disease was low and the diagnosis age was high. 2. The diagnosis age and the incidence of the extraintestinal and asymptomatic forms are the same as in the other parts of Poland.
słowa kluczowe:

choroba trzewna, dzieci, częstość

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.