eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2013
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zaburzenia przystosowania do choroby nowotworowej – trudności diagnostyczne zespołów depresyjnych

Krystyna de Walden-Gałuszko
,
Mikołaj Majkowicz
,
Agata Zdun-Ryżewska

Psychoonkologia 2013, 1: 10–15
Data publikacji online: 2013/10/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Rozpoznanie zespołu depresyjnego u osób z chorobami onkologicznymi jest trudne ze względu na dynamiczne oddziaływanie wielu czynników na pacjenta w różnym czasie. Spośród 1100 pacjentów, którzy zgłaszali się do WCO w okresie od 2002 do 2012 r., u ok. 1/3 rozpoznano zespół depresyjny. W tej grupie zespół depresyjny oraz zespół depresyjno-lękowy występują z podobną częstością. Mniej było osób z rozpoznaniem „dużej depresji”. Wśród badanych przeważały kobiety. Zespół depresyjno-lękowy występował częściej wśród osób młodych, a depresja bez lęku w grupie w zaawansowanym stadium choroby. W grupie z rozpoznaniem dużej depresji mniej osób korzystało ze wsparcia, a ich głównym problemem poza chorobą nowotworową było przeżywanie depresji. W zespołach dezadaptacyjnych oprócz choroby onkologicznej i jej leczenia jako główny problem wymieniano kłopoty rodzinne. Zastosowana procedura diagnostyczna według ICD-10 nie jest klarowna i wymaga zmian.

Diagnosis of depression in cancer patients according to ICD-10 criteria is difficult due to the influence of many factors. Many factors which occur over arrange of time scales make it difficult to not only precisely define the onset of depression but also the overlap between symptoms of cancer and its treatment and typical signs of depressive illness. 1100 patients were examined in Regional Cancer Centre in Gdańsk between 2002 and 2012. One third of these patients appeared to have depressive symptoms of two syndromes: depressive and anxious-depressive. These patients were predominantly women (87%). Within youngers patients depression with anxiety was more common while in patients with advanced stages of cancer depressive syndromes without anxiety was more prevalent. Final group of patients consisted of those who had major depression and they stated that they didn’t have sufficient support and that their key problem was the depression itself. However patients with adjustment disorders commented that family problems were their principal cancer. The criteria of ICD-10 were not met by this group of patients therefore there is an urgent need to rewrite these criteria.
słowa kluczowe:

depresja, pacjenci onkologiczni, trudności diagnostyczne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.