eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2012
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

PAT2.0 jako metoda rozpoznawania potrzeb psychospołecznych rodzin dzieci z chorobą nowotworową w warunkach polskich

Marta Grudzińska
,
Marzena Samardakiewicz

Psychoonkologia 2012, 2: 55–58
Data publikacji online: 2013/07/01
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Choroba nowotworowa u dziecka jest źródłem przewlekłego stresu dla całej rodziny. Niektóre rodziny przy wsparciu oraz dzięki edukacji potrafią efektywnie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją i przystosować się do choroby oraz jej leczenia. Pozostałe wymagają intensywnej pomocy ze strony wielu instytucji. W Polsce nie ma wiarygodnego, empirycznie potwierdzonego narzędzia, które umożliwiałoby rozpoznawanie potrzeb rodzin i zakresu niezbędnego wsparcia psychospołecznego. W szpitalu dziecięcym w Filadelfii (CHOP) stworzono narzędzie do oceny tych problemów – PAT2.0. W Klinice Onkologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” postanowiono zaadaptować kwestionariusz do warunków polskich, tak aby w przyszłości móc efektywnie oceniać sytuację psychospołeczną rodziny i podejmować skuteczne interwencje już w momencie diagnozy.

Cancer in a child’s life is a source of chronic stress for the whole family. Some families, with support and education, are able to effectively cope with the situation and adapt to the disease and its treatment. The remainder of them, however, require strong support from many institutions. In Poland we do not have a reliable, empirically proven tool allowing identification of the needs of families and the necessary psychosocial support. In the Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) a tool, PAT2.0, was developed to evaluate these issues. In the Division of Oncology of the Children’s Memorial Health Institute it was decided to adapt the questionnaire to Polish conditions, so that in the future we will be able to effectively assess the situation and undertake effective family psychosocial interventions at the time of diagnosis.

Słowa kluczowe: wsparcie psychospołeczne rodziny, dziecko z nowotworem, narzędzie skriningowe PAT2.0.
słowa kluczowe:

wsparcie psychospołeczne rodziny, dziecko z nowotworem, narzędzie skriningowe PAT20

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.