eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
4/2007
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Rola czynników wzrostu w patogenezie raka trzustki. Część II: Transformujący czynnik wzrostu β (TGF- β), czynnik wzrostu fibroblastów (FGF), czynnik wzrostu nerwów (NGF)

Marek Olakowski

Przegląd Gastroenterologiczny 2007; 2 (4): 175–180
Data publikacji online: 2007/08/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Transformujący czynnik wzrostu β (TGF- β) należy do rodziny dimerycznych, polipeptydowych czynników wzrostu. Reguluje on różne procesy komórkowe poprzez wiązanie się z 3 typami receptorów. W badaniach na liniach komórkowych wykazano, że TGF- β1 może być jednym z czynników odpowiedzialnych za tworzenie się przerzutów raka trzustki (RT) do wątroby, przyczyniać się do miejscowej progresji nowotworu oraz pobudzać w guzach rozwój tkanki włóknistej (desmoplazja). W badaniach klinicznych, oceniających przydatność oznaczania TGF- β u chorych na RT, uzyskano różne wyniki. Czynniki wzrostu fibroblastów (FGFs) indukują odpowiedź biologiczną przez aktywację receptorów typu kinazy tyrozynowej (FGFRs). W badaniach klinicznych stwierdzono korelację między nadekspresją FGFs w komórkach raka a stopniem zaawansowania guza oraz skróceniem czasu przeżycia chorych. Czynnik wzrostu nerwów (NGF) jest członkiem rodziny neurotrofin. Wiąże się on z 2 typami receptorów, które mają aktywność kinazy tyrozynowej. Wysoki poziom ekspresji receptorów dla NGF częściej obserwuje się w przypadku naciekania przez nowotwór przestrzeni okołonerwowych.

Transforming growth factor beta (TGF- β) belongs to the family of dimeric polypeptide growth factors. It regulates various cellular processes through binding to three types of receptors. Studies with cell lines have shown that TGF- β1 may be one of the factors responsible for liver metastases, which contributes to local tumour progression and stimulates desmoplastic reaction in tumours. In clinical studies establishing the usefulness of TGF- β measurements in patients with pancreatic cancer various results have been demonstrated. Fibroblast growth factors (FGFs) induce a biological reaction through activation of tyrosine kinase receptors. In clinical studies a correlation between overexpression of FGFs in pancreatic cancer cells and the stage of tumour and survival has been shown. Nerve growth factor (NGF) is a member of the neurotrophin family. It binds to two types of receptor having tyrosine kinase activity. High expression of NGF receptors is more frequently observed in the case of cancer infiltration of perineural spaces.
słowa kluczowe:

rak trzustki, transformujący czynnik wzrostu β, czynnik wzrostu fibroblastów, czynnik wzrostu nerwów

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.