eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
4/2007
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Rola czynników wzrostu w patogenezie raka trzustki. Część III: Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń krwionośnych (VEGF) i insulinopodobne czynniki wzrostu (IGFs)

Marek Olakowski

Przegląd Gastroenterologiczny 2007; 2 (4): 181–184
Data publikacji online: 2007/08/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Czynnik wzrostu naczyń krwionośnych (VEGF) wiąże się z 3 receptorami (VEGFR). VEGFR-1 i VEGFR-2 są obecne przede wszystkim w śródbłonku naczyń krwionośnych, podczas gdy VEGFR-3 występuje w śródbłonku naczyń limfatycznych. Ekspresję VEGF stwierdza się w komórkach nowotworowych 56–93% preparatów pochodzących z guzów usuniętych chirurgicznie u chorych na raka trzustki (RT). Istnieje korelacja między ekspresją VEGF w komórkach raka a gęstością naczyń krwionośnych w tkance nowotworowej. Niektórzy autorzy zaobserwowali związek między ekspresją VEGF w komórkach nowotworowych a zróżnicowaniem histologicznym guza, jego zaawansowaniem, obecnością przerzutów do wątroby oraz czasem przeżycia chorych. Rodzina insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF) składa się z polipeptydowych ligandów IGF-I i IGF-II, 2 typów receptorów błonowych IGF-IR i IGF-IIR oraz 6 białek wiążących (IGFBP). Nadekspresję IGF-I oraz jego receptora IGF-IR stwierdzono zarówno w komórkach RT, jak i otaczającej tkance łącznej. W komórkach RT zaobserwowano również nadekspresję receptora IGF-IIR.

Vascular endothelial growth factor (VEGF) binds with three receptors (VEGFR). VEGFR-1 and 2 are situated mainly in the vascular endothelium whereas VEGFR-3 is located in thelymphatic endothelium. Expression of VEGF is observed in cancer cells in 56-93% of specimens derived from surgically excised pancreatic tumours. There is a correlation between VEGF expression in cancer cells and vascular density in cancer tissue. Some authors have observed a relationship between VEGF expression in cancer cells and grading, staging, liver metastases and survival. The insulin-like growth factor (IGF) family consists of polypeptic ligands IGF-I and IGF-II, 2 types of cell membrane receptors, IGF-IR and IGF-IIR, and 6 binding proteins (IGFBP). Overexpression of IGF and its receptor IGF-IR was observed both in pancreatic cancer cells and in adjacent connective tissue. In pancreatic cancer cells also overexpression of IGF-IIR was demonstrated.
słowa kluczowe:

rak trzustki, czynnik wzrostu śródbłonka naczyń krwionośnych, insulinopodobny czynnik wzrostu

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.