eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank1/2021
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), zespół współistnienia astmy i POChP a ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19

Klaudia Waszczykowska
1
,
Marta Węgierska
1
,
Roxana Drygała
1
,
Rafał Pawliczak
1

1.
Department of Immunopathology, Medical Faculty, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2021; 8, 1: 21–30
Data publikacji online: 2021/03/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) oraz zespół nakładania astmy i POChP (ACOS) znacząco wpływają na układ oddechowy pacjentów, co wymaga indywidualnego leczenia oraz specjalistycznej kontroli. W czasie pandemii SARS-CoV-2 wszelkie choroby związane z układem oddechowym zostały wzięte pod uwagę jako czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Potwierdzono, że geny ACE2 i TMPRSS2, kluczowe dla infekcji SARS-CoV-2, wykazują różną ekspresję w przypadku astmy i POChP. Ponadto, porównując ciężkość przebiegu COVID-19 oraz śmiertelność pacjentów cierpiących jednocześnie na COVID-19 i astmę lub POChP, tylko u chorych na POChP stwierdzono istotnie zwiększoną śmiertelność. Również ACOS jest potencjalnym czynnikiem ryzyka hospitalizacji i śmiertelności pacjentów z COVID-19, jednak nadal wymaga on dalszych badań. W niniejszej pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat związku między wspomnianymi chorobami a COVID-19.

Asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma-COPD overlap syndrome (ACOS) significantly affect the patient’s respiratory system, which requires individualised treatment and professional control. During the SARS-CoV-2 pandemic, all respiratory diseases were taken into consideration as risk factors for severe COVID-19. ACE2 and TMPRSS2 genes, which are crucial for SARS-CoV-2 to enter the host cell, have different expression in the occurrence of asthma or COPD. Also, comparing the severity and mortality of patients with coexistence of asthma or COPD and COVID-19, only COPD patients had worse outcomes of COVID-19, and their mortality was significantly higher. Although ACOS is also a potential risk factor for hospitalisation and mortality in COVID-19 patients, the condition still requires further studies. This overview presents the current state of knowledge on the relationship between the diseases mentioned above and COVID-19.
słowa kluczowe:

astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), zespół nakładania się astmy i POChP, COVID-19, SARS-CoV-2

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe