eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
5/2020
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Atopowe zapalenie skóry – gdy objawy nasilają się jesienią i zimą

Jowita Sroka-Tomaszewska
1
,
Magdalena Trzeciak
1

1.
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Data publikacji online: 2021/01/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą chorobą zapalną skóry, której towarzyszy uporczywy świąd. Najliczniejszą grupę chorych stanowią dzieci – w zależności od danych epidemiologicznych do 20% populacji pediatrycznej. Choroba jest złożona i wieloczynnikowa, a na jej patogenezę składają się zaburzenia genetyczne, immunologiczne, defekt bariery naskórkowej oraz zakłócenie równowagi mikrobiologicznej skóry. Bodźcami wyzwalającymi lub zaostrzającymi schorzenie są czynniki środowiskowe, takie jak zwiększona ekspozycja na alergeny powietrznopochodne i pokarmowe, zanieczyszczenie środowiska, niska temperatura, wilgotność, infekcje, kosmetyki czy silne detergenty. Do obrazu klinicznego należą zmiany o charakterze wypryskowym o różnej lokalizacji, charakterystycznej dla danego wieku. Choroba może się utrzymywać przez całe życie pacjenta. Charakteryzuje się nawrotowym przebiegiem z następującymi po sobie okresami zaostrzeń i remisji. W codziennej praktyce lekarskiej nasilenie dolegliwości skórnych można zaobserwować w okresie jesienno-zimowym. W celu utrzymania długoterminowej niskiej aktywności choroby w tym czasie należy otoczyć pacjentów szczególną troską.

Atopic dermatitis is a chronic, itchy inflammatory skin disease. The most numerous group of patients are children – depending on epidemiological data, up to 20% of the pediatric population. The disease is complex and multifactorial, and its pathogenesis consists of genetic and immunological disorders, a defect in the epidermal barrier and disturbance of the microbiological balance of the skin. The clinical picture of atopic dermatitis includes eczematous lesions of different localization, characteristic for a given developmental age. The disease may persist throughout the patient’s life. It is characterized by a recurrent course with successive periods of exacerbation and remission. In everyday medical practice, the intensification of skin ailments can be observed in the autumn and winter period. In order to maintain long-term low disease activity during this time, special care should be taken with patients.
słowa kluczowe:

atopowe zapalenie skóry, jesień, zima, zaostrzenie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe