eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MEiN
70
INDEX COPERNICUS
61.78

 
„Lekarz POZ/General Practitioner” to czasopismo skierowane do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej którzy w czasie swojej praktyki mają możliwość zetknięcia się praktycznie z każdym problemem zdrowotnym – od banalnych przeziębień do ciężkich schorzeń różnych narządów.
Na łamach naszego czasopisma zamieszczamy aktualne wytyczne postępowania w diagnostyce i terapii różnych schorzeń wraz z praktycznymi komentarzami, a także opisy przypadków, wywiady i artykuły pisane przez praktyków dotyczące najczęstszych problemów codziennej praktyki lekarskiej w POZ.
Czasopismo wydawane jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej.

Liczba wydań: 6 zeszytów rocznie

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne w systemie open access (OA)


REDAKTOR NACZELNA
dr hab. n. med. Agnieszka MASTALERZ-MIGAS

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr hab. Jarosław DROBNIK

REDAKTOR JĘZYKOWY
Arleta CZARNIK

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Małgorzata MISZTAL

SEKRETARZ REDAKCJI
Marzena DEMSKA

ADRES REDAKCJI
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań

KONTAKT Z REDAKCJĄ
e-mail: lpoz@termedia.pl
faks: +48 61 8227781
telefon: +48 61 8227781

WYDAWCA
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 8227781
e-mail: termedia@termedia.pl
http://www.termedia.pl

PREZES ZARZĄDU
REDAKTOR NACZELNY WYDAWNICTWA

Janusz MICHALAK

DYREKTOR DS. ROZWOJU
Małgorzata MICHALAK

SEKRETARIAT REDAKCJI
tet. +48 61 82277 81, wew. 600
e-mail: sekretariat@termedia.pl

DZIAŁ MARKETINGU I REKLAMY
Mariusz RADZIO
tel. +48 507 925 085
e-mail: m.radzio@termedia.pl

DYSTRYBUCJA I PRENUMERATA
tel. +48 61 65622021
tel./faks +48 61 6562200
e-mail: prenumerata@termedia.pl

STUDIO GRAFICZNE
tel, +48 61 82277 81, wew. 704
e-mail: studio@termedia.pl

RADA NAUKOWA

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Jacek WYSOCKI
prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

CZŁONKOWIE
prof. Maria BARCIKOWSKA
prof. Halina BARTOSIK-PSUJEK
prof. Marek BRZOSKO
prof. Leszek CZUPRYN lAK
prof. Andrzej DĄBROWSKI
prof. Zbigniew DONlEC
prof. dr hab. Jacek FIJUTH
prof. Robert FLISlAK
prof. Robert J. GIL
prof. Stefan GRAJEK
prof. Piotr HOFFMAN
prof. Wiesław W. JĘDRZEJCZAK
prof. Piotr KUNA
prof. Andrzej LEWIŃSKI
prof. Maria MAJDAN
prof. Krzysztof NARKIEWICZ
prof. Jarosław PEREGUD-POGORZELSKI
prof. Andrzej RAJEWSKI
prof. Tomasz RECHBERGER
dr hab. n. med. Piotr ROZENTRYT
prof. Marek RUCHAŁA
prof. Grażyna RYDZEWSKA
prof. Henry SMITHSON
prof. Barbara STEINBORN
dr hab. Leszek SZENBORN
prof. Jacek SZEPIETOWSKI
prof. Tomasz TARGOWSKI
prof. Andrzej TYKARSKI
prof. Krystyna WIDECKA
prof. Mirosław WI ELGOŚ
prof. Piotr WILAND
Prof. Dorota ZOZULlŃSKA-ZIÓŁKIEWICZ
prof. Danuta ZWOLlŃSKA

Copyright: © 2017 Termedia Sp. z o. o. To jest czasopismo Open Access, wszystkie artykuły sa rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.