Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
10/2001
vol. 4
 
Share:
Share:
abstract:

Badanie układu moczowego

Zbigniew Kwias

Przew Lek 2001, 4, 10, 62-65
Online publish date: 2003/11/03
View full text Get citation
 


Badania kliniczne oraz znajomość specjalistycznych badań urologicznych są niezbędne dla postawienia dokładnego rozpoznania schorzeń urologicznych. Jest to ważne także dlatego, że duża część schorzeń urologicznych przebiega bezobjawowo. Znacznie częstsze w obecnej sytuacji wizyty pacjentów u lekarzy rodzinnych lub podstawowej opieki, pozwalają – przy dokładnym badaniu klinicznym i znajomości badań pracownianych – na postawienie właściwego rozpoznania i ustalenie dalszego postępowania. Niekiedy do postawienia właściwego rozpoznania wystarczające jest dokładne zebranie wywiadów dotyczących sposobu oddawania moczu. Ocena podstawowych badań pracownianych, ilości zalegającego moczu i ocena badania ultrasonograficznego powinny wchodzić w zakres wiedzy lekarza rodzinnego. Prawidłowe rozpoznanie pozwoli na wczesne skierowanie chorego do specjalisty urologa. W artykule omówiono zasadnicze objawy chorób występujących w urologii, przedstawiono badanie kliniczne i podstawowe badania pracowniane.
Objawy chorób urologicznych


W urologii, podobnie jak w każdej innej dyscyplinie klinicznej, ważne jest dokładne zebranie wywiadów. Uwzględnia się dane ogólne oraz dotyczące dolegliwości głównych lub w przypadku ich braku – zbiera się dane mające na celu wykluczenie zmian w układzie moczowym. Należy zapytać o występowanie krwiomoczu, ropomoczu, podwyższonej temperatury ciała, dreszczy. Zwraca się uwagę na występowanie bólu, jego charakter (stały, napadowy, okresowy), promieniowanie i czas trwania. Zwraca się uwagę na zaburzenia w oddawaniu moczu: częstomocz – stały, przerywany, dzienny, nocny; moczenie mimowolne (dzienne, nocne), trudności w oddawaniu moczu, zmianę strumienia moczu oraz ilości oddawanego moczu, parcia, kłucia, pieczenia. Należy zapytać o wydalanie z moczem kamieni lub piasku. Do ważnych należą pytania dotyczące schorzeń współistniejących oraz przebytych, ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy, cukrzycy, chorób nowotworowych, nadczynności tarczycy, chorób układu krążenia, czyraczności, ropnych przetok, chorób wenerycznych.


Dolegliwości bólowe


Jedną z częstych dolegliwości jest ból. Odróżnia się 2 rodzaje bólu: miejscowy i promieniujący z innej okolicy. Ból miejscowy odczuwany jest w chorym narządzie, ból promieniujący natomiast odczuwany jest w pewnej odległości od chorego...


View full text...
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.