facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2003
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Chirurgia laparoskopowa w diagnostyce i leczeniu guzów przydatków

Janusz Pozowski
,
Ryszard Poręba
,
Piotr Buchacz
,
Danuta Wiculska

Gin Prakt 2003, 11, 3, 12-16
Data publikacji online: 2004/03/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Laparoskopia diagnostyczna i operacyjna jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych i leczniczych w ginekologii w przypadkach guzów przydatków. Metoda ta jest zalecana ze względu na małą traumatyzację tkanek, krótszy okres zdrowienia, hospitalizacji i wiąże się z szybszym powrotem do zdrowia. Analizie poddano grupę 66 pacjentek, hospitalizowanych z powodu zmian guzowatych w przydatkach, w wieku od 16 do 49 lat.
Celem pracy była retrospektywna ocena wskazań do laparoskopii, ze szczególnym uwzględnieniem wieku pacjentki, wielkości i lokalizacji zmiany oraz rodzaju wykonanej operacji. Dodatkowo analizowano dolegliwości przed hospitalizacją oraz uzyskany wynik badania histopatologicznego materiału operacyjnego. Analizie poddano również czynnik ekonomiczny, wykazując krótszy czas pobytu na oddziale oraz szybszy powrót do zdrowia.

Both diagnostic and operative laparoscopies become the basic methods in gynecology in the cases of adnexal tumors. This method is particularly recommended due to small tissue traumatisation, shorter time of both hospitalisation and sanation and faster return to the health. 66 women with adnexal tumors aged 16–49 were analyzed.
The authors analyzed indications for the laparoscopy, taking into account in particular the age of the patient, both size and location of tumor and type of operation. Additionally they analyzed ailments before operation and results of histopathological investigations of postoperative material. They also analyzed economic factors and indicated the shorter time of hospitalization and faster return to the health.
słowa kluczowe:

guzy jajnika, laparoskopia, leczenie, ocena histopatologiczna

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.