facebook linkedin twitter
 
ISSN: 000-1323
Problemy Lekarskie/Medical Problems
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2006
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Chory w wieku podeszłym – jaką metodę dializy wybrać; hemodializa i dializa otrzewnowa – komu którą metodę polecać

Renata Kłak
,
Waldemar Letachowicz

Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 238
Data publikacji online: 2006/09/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W ostatnich latach obserwuje się, także w Polsce, starzenie się populacji chorych dializowanych. Wynika to zarówno z większej dostępności dializoterapii, dłuższej przeżywalności chorych dializowanych, zmniejszającego się wraz z wiekiem odsetka chorych, u których można przeprowadzić przeszczep nerki z powodu chorobowości towarzyszącej starzeniu, jak i postępującego starzenia się społeczeństwa. Obie formy przewlekłej dializoterapii, hemodializa (HD) i dializa otrzewnowa (DO), mają zastosowanie w leczeniu nerkozastępczym chorych starszych. Wybór metody dla danego pacjenta musi być zindywidualizowany, uwzględniać zarówno czynniki medyczne: wiek, stan naczyń, współistniejące schorzenia (choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, miażdżyca, zaburzenia neurologiczne, psychiatryczne), resztkową czynność nerek, stopień odżywienia, masę ciała, zaburzenia widzenia, jak i czynniki psychosocjalne: poziom higieny, możliwość pomocy ze strony rodziny, warunki mieszkaniowe, odległość od ośrodka dializacyjnego, stopień sprawności i samodzielności psychofizycznej. Wykonywane pod stałym nadzorem lekarsko-pielęgniarskim HD mogą z jednej strony zwiększać poczucie bezpieczeństwa, z drugiej pogłębiać bezradność i wrażenie uzależnienia, z kolei kontakty międzyludzkie mogą działać mobilizująco. DO wykonywana w domu, w środowisku rodzinnym, przyjaznym choremu, daje poczucie niezależności, ale też niepewności z powodu ograniczonej pomocy medycznej, może również pogłębiać samoizolację, a w konsekwencji sprzyjać stanom depresyjnym. Zaburzenia depresyjne stwierdza się u ponad 10% chorych w wieku podeszłym. Charakterystyczna dla dializoterapii rozpoczynanej w wieku powyżej 65 lat jest wysoka śmiertelność – w Europie 3-letni okres przeżycia w tej grupie wynosi 46%. Często podkreśla się, że czynnikiem ograniczającym możliwość zastosowania HD w tej grupie chorych są trudności z wytworzeniem dostępu naczyniowego, jednakże własne doświadczenia dotyczące 131 chorych powyżej 75. roku życia (średnio 79,1±3,6) wykazują, że u 81,6% tych osób możliwe jest wytworzenie przetoki z naczyń własnych [1]. Ponadto analiza 97 chorych w podeszłym wieku (41 dializowanych otrzewnowo i 56 hemodializowanych) leczonych w ostatnim okresie upoważnia nas do wyciągnięcia następujących wniosków:
1. Wybór metody dializowania powinien być zindywidualizowany i uwzględniać wszystkie...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe