eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country RankMNiSW
14
INDEX COPERNICUS
120.62

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
 
Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Reumatologia to dwumiesięcznik naukowy adresowany do lekarzy reumatologów, ortopedów
i internistów. Publikowane są w nim prace oryginalne (eksperymentalne i badawcze), poglądowe oraz kazuistyczne z zakresu reumatologii i dziedzin pokrewnych. Od stycznia 2005 r. Reumatologia wydawana jest w formacie zgodnym z wymogami Unii Europejskiej. Czasopismo dostępne jest również w formie elektronicznej.
Organ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Liczba wydań: 6 zeszytów rocznie.

Nakład: 2500 egz.

Lista Recenzentów
List of Reviewers 2015.pdf


Copyright: © 2017 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
REDAKCJA

Adres
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel. +48 22 646 06 65
redakcja@spartanska.pl

redaktor naczelny
Eugeniusz Kucharz

z-ca redaktora naczelnego/redaktor tematyczny
Maria Maślińska
e-mail: maria.maslinska@spartanska.pl

redaktor tematyczny – nauki podstawowe
Urszula Skalska

sekretarz redakcji
Irena Lisiewska

redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

redaktorzy językowi
Monika Ślusarska
Richard Ashcroft

Międzynarodowa Rada Programowa
Durda Babic-Naglic (Zagreb, Croatia)
Marek Brzosko (Szczecin, Poland)
Ricard Cervera (Barcelona, Spain)
Maurizio Cutolo (Genova, Italy)
László Czirják (Pécs, Hungary)
Nemanja Damjanov (Belgrade, Serbia)
Anna Filipowicz-Sosnowska (Warsaw, Poland)
Piotr Głuszko (Warsaw, Poland)
Volodymir M. Kovalenko (Kiev, Ukraine)
Eugeniusz J. Kucharz (Katowice, Poland)
Maria Majdan (Lublin, Poland)
Paweł Małdyk (Warsaw, Poland)
Leszek Markuszewski (Warsaw, Poland)
Włodzimierz Maśliński (Warsaw, Poland)
Wojciech P. Olszyński (Saskatoon, Canada)
Karel Pavelka (Prague, Czech Republic)
Gyula Poor (Budapest, Hungary)
Mariusz Puszczewicz (Poznan, Poland)
Jozef Rovenský (Piešťany, Slovakia)
Blaż Rozman (Ljubljana, Slovenia)
Lidia Rutkowska-Sak (Warsaw, Poland)
Włodzimierz Samborski (Poznan, Poland)
Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Israel)
Stanisław Sierakowski (Bialystok, Poland)
Josef Smolen (Vienna, Austria)
Nikolai F. Soroka (Minsk, Belarus)
Anatol Święcicki (Kiev, Ukraine)
Witold Tłustochowicz (Warsaw, Poland)
Algirdas Venalis (Vilnius, Lithuania)
Jiří Vencovsky (Prague, Czech Republic)
Piotr Wiland (Wroclaw, Poland)

Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Pismo ukazuje się od 1963 r.
WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Dyrektor Naukowy Wydawnictwa
Maciej Banach

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Anita Jóźwiak
tel. +48 61 822 77 81 w. 500
kom. + 48 501 071 066
a.jozwiak@termedia.pl

Dział Prenumeraty
Izabela Dojwa
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe