eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
120.72

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2018
0,22
 
MNiSW 2014
12
INDEX COPERNICUS 2013
8,31 (110,38)


Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii to kwartalnik naukowy, w którym publikowane są w języku polskim i angielskim prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej. Redakcja przyjmuje do druku także recenzje książek, sprawozdania z działalności PTMSiK, komunikaty Zarządu Głównego PTMSiK, sprawozdania ze zjazdów krajowych i zagranicznych oraz listy do Redakcji. Czasopismo dostępne jest w formie drukowanej i elektronicznej. Streszczenia artykułów dostępne są w bazie Index Medicus/MEDLINE.
Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Copyright: © 2017 Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK). To jest czasopismo Open Access, wszystkie artykuły sa rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.

Lista Recenzentów 2016.pdf
Lista Recenzentów 2015.pdf

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.

Nakład: do 2500 egz.
REDAKCJA

Adres
Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej
i Kryminologii
ul. Sędziowska 18 A
91-304 Łódź
redakcja@amsik.pl

Redaktor naczelny
Dr hab. med. Krzysztof Woźniak

Zastępca redaktora naczelnego
Dr med. Filip Bolechała

Sekretarz redakcji
Dr med. Artur Moskała

Redaktorzy tematyczni

Tanatologia i opiniowanie sądowo-lekarskie
Dr hab. med. Tomasz Konopka

Toksykologia
Prof. Małgorzata Kłys

Redaktorzy językowi
Małgorzata Kowalska (polski)
Timothy Alexander (angielski)

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal


Komitet Honorowy
Prof. Jerzy Janica – Białystok, Polska
Prof. Zygmunt Przybylski – Poznań, Polska
Prof. Stefan Raszeja – Gdańsk, Polska
Prof. Stefan Szram – Łódź, Polska
Prof. Karol Śliwka – Bydgoszcz, Polska
Prof. Barbara Świątek – Wrocław, Polska


Rada Naukowa
Prof. Jarosław Berent
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polska

Prof. Bernd Brinkmann
Institut für Forensische Genetik, Münster, Niemcy

Prof. Richard Dirnhofer – Berno, Szwajcaria

Prof. Noriaki Ikeda
Kyoto Institute of Technology, Kyoto, Japonia

Dr hab. med. Zbigniew Jankowski
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Prof. Małgorzata Kłys
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

Prof. Toshikazu Kondo
Wakayama Medical University, Wakayama, Japan

Dr hab. med. Paweł Krajewski – Warszawa, Polska

Prof. Eduard Peter Leinzinger – Graz, Austria

Prof. Patrice Mangin – Lozanna, Szwajcaria

Prof. Derrick J. Pounder – Dundee, Szkocja

Prof. Guy N. Rutty – Leicester, Anglia

Prof. Pekka Saukko – Turku, Finland

Prof. Volker Schmidt – Halle – Wittenberg, Niemcy

Prof. Akihiro Takatsu – Tokio, Japonia

Prof. Michael Thali – Zurich, Szwajcaria

Dr Kurt Trübner – Essen, Niemcy

Prof. Duarte Nuno Vieira – Coimbra, Portugalia
WYDAWCA

Adres
Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej
i Kryminologii
ul. Sędziowska 18 A
91-304 Łódz
tel. +48 42 654 45 36
faks +48 42 654 42 93
ptmsik@ptmsik.pl

Czasopismo wydawane na zlecenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej
i Kryminologii przez:
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Dyrektor Naukowy Wydawnictwa
Maciej Banach

Sekretarz Redakcji

Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl
eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe