ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
4/2006
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Życie małżeńskie króla Jana III Sobieskiego (1641–1696)

Janusz Kubicki

Gin Prakt 2006; 4: 41
Jan III Sobieski, jeden z najwybitniejszych władców polskich, przeszedł do historii jako zwycięzca spod Wiednia, budowniczy Wilanowa oraz dzięki namiętnej miłości do Marysieńki, czego ukoronowaniem były listy będące perłami pięknej XVII-wiecznej stylistyki. Marysieńka de domo Maria Kazimiera de la Grange d’Arguien (1641–1716) była z pochodzenia Francuzką, przybyła do Polski jako 5-letnia dziewczynka z dworem Ludwiki Marii Gonzaga – żony Jana Kazimierza. Pierwszym mężem Marysieńki był wojewoda Jan Sobiepan Zamoyski, który zmarł 7 kwietnia 1665 r. Zakochany bezpamiętnie w Marysieńce, Jan Sobieski 14 maja tegoż roku w największej tajemnicy, w kaplicy zamku warszawskiego poślubił młodą wdowę. 5 lipca tegoż roku odbył się już jawny i uroczysty ślub, którego udzielił nuncjusz apostolski Pignotelli, późniejszy papież Innocenty XII (bardzo często nuncjusze apostolscy w Polsce w przyszłości zostawali papieżami). 19 maja 1674 r. hetman wielki koronny obrany został królem, stając się Janem III (po Janie Olbrachcie i Janie Kazimierzu). Uroczysta koronacja pary monarszej odbyła się w Krakowie na Wawelu 2 lutego 1676 r. Jan III Sobieski i Marysieńka doczekali się czwórki dzieci. Pierworodny syn Jakub Ludwik, urodził się jeszcze w czasach hetmańskich. 4 marca 1676 r. 35-letnia Marysieńka urodziła córkę Teresę Kunegundę, wydaną w przyszłości za elektora bawarskiego Maksymiliana II, w roku następnym 6 września urodził się Aleksander Benedykt (moje podkreślenie z uwagi na obecnego papieża Benedykta XVI), a później jeszcze jeden syn Konstanty Władysław. Pierworodny syn, królewicz Jakub był ulubieńcem Jana III Sobieskiego (brał udział w odsieczy wiedeńskiej), który snuł nawet związane z nim plany dynastyczne, natomiast Marysieńka faworyzowała młodszego Aleksandra. Już z chwilą elekcji na króla Jan III Sobieski był poważnie i przewlekle chory, na co niewątpliwie wpływ miały wielomiesięczne kampanie wojenne. Wielu historyków twierdzi, że cierpiał na infekcję kiłową, o czym świadczą kilkakrotnie przebyte przez niego kuracje maścią rtęciową. Pod koniec życia znaczną otyłość powikłały objawy mocznicy – olbrzymie obrzęki kończyn dolnych i podbrzusza (noszony był na krześle). Wśród objawów mocznicy Jan III Sobieski zmarł 17 czerwca 1696 r. w ulubionym Wilanowie, którego budowę rozpoczął w roku 1679. W tym samym czasie Ludwik...


Pełna treść artykułu...
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe