ISSN: 1896-7698
Kardiologia na co Dzień
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Index Copernicus Value: 2,87

Kardiologia na co Dzień to kwartalnik skierowany do lekarzy rodzinnych, kardiologów oraz internistów.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.

Nakład: 5000 egz.
REDAKCJA

Adres
Termedia Wydawnictwa Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 822 77 81
termedia@termedia.pl


redaktor naczelny
dr n. med. Marcin Grabowski
I Katedra i Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna, Warszawa
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Akademia
Medyczna, Warszawa
marcin.grabowski@amwaw.edu.pl

rada naukowa
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski (przewodniczący)
Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Rafał Baranowski
Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej
i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej,
Instytut Kardiologii, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Klinika Kardiologii CMKP,
Szpital Grochowski, Warszawa

dr n. med. Wojciech Braksator
Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego
i Chorób Wewnętrznych,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej
i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

doc. dr hab. n. med. Jacek Imiela
I Oddział Wewnętrzny i Nefrologii,
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
specjalista krajowy ds. chorób wewnętrznych

dr n. med. Robert Małecki
Pododdział Dializ, Oddział Wewnętrzny i Nefrologia,
Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętniczego, Gdańsk
Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
WYDAWCA

Adres
Termedia Wydawnictwa Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 822 77 81
termedia@termedia.pl


prezes zarządu
Janusz Michalak
j.michalak@termedia.pl


Dział Marketingu i Reklamy
Agnieszka Szczambura
tel. +48 61 822 77 81 w. 502
kom. + 48 502 661 041
a.szczambura@termedia.pl


Dział Prenumeraty
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
ISSN: 1896-7698
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.