facebook linkedin twitter
 
eISSN: 2449-9382
ISSN: 1730-2935
Menedżer Zdrowia
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
INDEX COPERNICUS
44.65

 
Menedżer Zdrowia to profesjonalne pismo branżowe o charakterze business to business, skierowane do szerokiego grona menedżerów związanych z rynkiem medycznym. Dostarcza informacji z zakresu zarządzania publiczną i prywatną służbą zdrowia, zaopatrzenia szpitali i centrów medycznych, sposobów inwestowania oraz pozyskiwania funduszy w sektorze usług medycznych.

Menedżer Zdrowia skierowany jest do
- dyrektorów i wicedyrektorów szpitali, zoz-ów i nzozów
- ordynatorów, kierowników katedr i klinik
- kierowników aptek szpitalnych
- szefów centralnych sterylizatorni
- pielęgniarek naczelnych, oddziałowych i epidemiologicznych
- pracowników Ministerstwa Zdrowia
- oddziałów NFZ
- członków senackich i sejmowych komisji zdrowia
- przedstawicieli samorządów lokalnych
- pracowników sanepidów
- przedstawicieli firm farmaceutycznych i producentów aparatury medycznej
- firm konsultingowych
- renomowanych kancelarii prawnych
- firm ubezpieczeniowych
- dyrektorów banków

Już 60 tys. użytkowników portalu www.termedia.pl zaznaczyło, że jest zainteresowanych systematycznym otrzymywaniem informacji dotyczących zarządzania w służbie zdrowia.

Akademia Menedżera Zdrowia to nowa inicjatywa - nowatorski program rozwoju umiejętności menedżerskich w sektorze ochrony zdrowia. Akademia każdego roku organizuje liczne szkolenia i konferencje dla osób zarządzających służbą zdrowia.

Menedżer Zdrowia jest także organizatorem prestiżowego konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny, którego celem jest nagradzanie najlepszych w dziedzinie medycyny w następujących kategoriach:
• Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne
• Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne
• Lider Roku w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne
• Lider Roku w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa
• Lider Roku w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna
• Lider Roku w Ochronie Zdrowia – media i public relations
• Lider Roku w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie (8 numerów).

Nakład: do 10 000 egz.

Copyright: © Termedia Sp. z o. o. To jest artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
REDAKCJA

Adres
Termedia Wydawnictwa Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 822 77 81
termedia@termedia.pl

redaktor naczelny
Janusz Michalak
j.michalak@termedia.pl

redaktor prowadzący
Krystian Lurka
k.lurka@termedia.pl

kolegium redakcyjne i rada programowa
przewodniczący:
Jarosław Fedorowski

Jakub Gierczyński
Adam Kozierkiewicz
Krzysztof Kuszewski
Maciej Murkowski
Rafał Staszewski
Jacek Wysocki
WYDAWCA

TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
Małgorzata Solarczyk
tel. +48 501 419 806
m.solarczyk@termedia.pl


Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dyrektor Marketingu i Reklamy
Małgorzata Solarczyk
tel. +48 501 419 806
m.solarczyk@termedia.pl

Dział Dystrybucji i Prenumeraty
Ewa Winkowska
phone/fax: +48 61 656 22 00
e-mail: prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2449-9382
ISSN: 1730-2935
POLECAMY
CZASOPISMA
Kurier Medyczny
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.