eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
121.65

GOOGLE H5
16

VIEW ARTICLES
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2018
1,04
 
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny is a quarterly journal which publishes original papers and review papers in the area of gastroenterology in English. The journal will also publish materials discussing the activities of the Pancreas Club and news from the gastroenterologist community. We also accept conference reports, book reviews and letters to the editor.

Journal published under the patronage of Polish Pancreatic Club.

The articles in this journal are published open access (OA)

Number of issues: 4 issues per year.

The journal is originally published in the print version.

Circulation: 2500 copies

Copyright: © 2017 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
EDITORIAL OFFICE

Address
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
Centralny Szpital Kliniczny MSW
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
secretariat: phone +48 22 508 12 40
journals@termedia.pl

Editor-in-chief
Prof. Grażyna M. Rydzewska MD, PhD
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska

Co-editors-in-chief
Prof. Ewa Małecka-Panas MD, PhD
Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Łódź, Polska
Prof. Davor Stimac MD, PhD
University Hospital Centre Rijeka, Croatia
Antonio Picardi MD, PhD
Operative Unit of Clinical Medicine and Hepatology, University Campus Bio-Medico of Rome, Italy

Secretary of the editorial office
Andrzej Moniuszko MD, PhD
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
Konrad Lewandowski MD
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska

Statistics editor
Małgorzata Misztal

Language editors
Timothy Alexander

Publishing Editor
Beata Pasturczak-Lewandowska

Editorial board
Amir Avan, Mashhad University of Medical Sciences, Iran, VU medisch centrum School of Medical Sciences: Amsterdam, Holandia
Gabriele Capurso, II Facoltà di Medicina, Sapienza University of Rome, Rome, Italy
prof. dr hab. med. Krzysztof Celiński, Klinika Gastroenterologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Lublin, Polska
prof. dr hab. med. Elżbieta Czkwianianc, Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii, Instytut CZMP, Łódź, Polska
prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
prof. dr hab. med. Artur Dembiński, Katedra Fizjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
prof. dr hab. med. Jan Długosz, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
prof. dr hab. med. Marek Dobosz, Oddział Chirurgii Ogólnej, COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp.z o.o., Gdańsk, Polska
dr hab. med. Marek Durlik, Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
dr n. med. Łukasz Durko, Euromed, Łódź, Polska
dr hab. med. Piotr Eder, Pracownia Endoskopii, Szpital św. Wojciecha, Poznań, Polska
Sebastien Gaujoux, Service de chirurgie pancréatique et hépato-biliaire, PMAD, Hopital Beaujon, Paris Diderot University, France
prof. dr hab. med. Jerzy Gil, Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce, Polska
prof. dr hab. med. Marek Hartleb, Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice, Polska
Sven Petter Haugvik, Department of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz, Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek, Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
dr hab. med. Grażyna Jurkowska, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
prof. dr hab. med. Paweł Lampe, Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne sląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice, Polska
prof. dr hab. med. Wiktor Łaszewicz, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska
prof. dr hab. med. Tomasz Mach, Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
Jozsef Janos Maleth, Department of Gastroenterology, Bajcsy-Zsilinszky Hospital, Budapest, Hungary
prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Panas, Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Łódź, Polska
prof. Jean Morisset, Département de médecine, Service de gastroentérologie, Universite de Sherbrooke, Canada
Marko Murruste, Transplantation Centre, Tartu University Hospital, Estonia
prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, Zakład Patomorfologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Andrzej Nowak, HT Centrum Medyczne, Tychy, Polska
prof. dr hab. med. Leszek Paradowski, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław, Polska
prof. Ljiljana Petronijevic, the Functional Diagnostics at University Clinical Center, University Clinical Center, Department of Gastroenterology, Belgrade, Serbia
Veit Phillip, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II, Technische Universität, München, Germany
prof. dr hab. med. Elżbieta Poniewierka, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław, Polska
Aldis Pukitis, Department of Internal Medicine, University of Latvia, Riga
Karl Quint, Founder of and Consultant at Quint Healthcare, Norymberga, Germany
prof. dr hab. med. Jarosław Reguła, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Onkologii, Warszawa, Polska
Chaim Reich, https://nyulangone.org/doctors/1194723791/chaim-b-reich, New York, USA
prof. dr hab. med. Grażyna Rydzewska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
dr Fatih Saygili, Manisa Şehir Hastanesi şirketinde Gastroenteroloji Uzmanı, Manisa, Turkey
Alexander Schneider, Universitätsmedizin Mannheim, Germany
Kerstin Schuette, Medizinische Fakultät, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, Germany
prof. dr hab. med. Barbara Skrzydło-Radomańska, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska
Richard Szmola, National Institute of Oncology, Budapest, Hungary
prof. Davor Štimac, University Hospital Centre, Rijeka, Croatia
prof. dr hab. med. Maciej Świątkowski, Katedra i Kliniki Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum, UMK, Bydgoszcz, Polska
prof. dr hab. med. Roman Tomecki, Przychodnia Polskiej Fundacji Gastroenterologii,Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska
prof. dr hab. med. Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
prof. dr hab. med. Romuald Zabielski, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

Reviewers
Inga Adamska
Krystian Andrych
Piotr Andziak
Timucin Aydogan
Dorota Baczewska-Mazurkiewicz
Andrzej Baniukiewicz
Zbigniew Bartuzzi
Arkadiusz Bednarczuk
Mariola Bidzan
Krzysztof Bielecki
Hubert Bołdys
Tomasz Brzozowski
Krzysztof Celiński
Tomasz Chełchowski
Jan Chojnacki
Halina Cichoż-Lach
Wojciech Cichy
Meczysława Czerwionka-Szaflarska
Elżbieta Czkwianianc
Stanisław Czudek
Andrzej Dąbrowski
Wit Danilkiewicz
Jakob De Vries
Małgorzata Degowska
Andrzej Deptała
Marek Dobosz
Marek Durlik
Adam Dziki
Jan Władysław Długosz
Omer Engin
Krzysztof Filczak
Mariusz Frączek
Edward Franek
Mariusz Furmanek
Anita Gąsiorowska
Andrzej Gietka
Jerzy Gil
Marian Grzymisławski
Stanisław Głuszek
Martyna Głuszek-Osuch
Andrzej Habior
Marek Hartleb
Kamil Hozyasz
Iwona Ignyś
Franciszek Iwańczak
Barbara Iwanczak
Irena Jankowska
Krzysztof Jonderko
Grażyna Jurkowska
Aleksandra Kaczka
Maciej Kaczmarski
Barbara Kamińska
Magdalena Kaniewska
Waldemar Karnafel
Katarzyna Karłowicz
Sabahattin Kaymako
Jarosław Kierkuś
Maciej Kierzkiewicz
Maciej Kierzkiewicz
Adam Koprowski
Małgorzata Kołodziejczak
Maciej Krasnodębski
Ireneusz Krasnodębski
Agnieszka Krawczyńska
Paweł Lampe
Katarzyna Laskowska
Krzysztof Linke
Michał Lipiński
Wiktor Łaszewicz
Tomasz Mach
Tomasz Marek
Wojciech Marlicz
Andrzej Matyja
Ewa Małecka-Panas
Janusz Milewski
Andrzej Moniuszko
Tosson Morsy
Jacek Muszyński
Anna Nasierowska-Guttmejer
Andrzej Nowak
Janusz Olędzki
Jacek Pachlewski
Magdalena Pawlik
Yavuz Pehlivan
Jan Pertkiewicz
Jan Pietruski
Elżbieta Poniewierka
Grzegorz Powalski
Tomasz Brzozowski
Robert Słotwiński
Piotr Radwan
Joanna Raszeja-Wyszomirska
Jarosław Reguła
Mariusz Rosołowski
Maria Rybczyńska
Grażyna Rydzewska
Józef Ryżko
Ahmad Shamizadeh
Andrzej Siemiątkowski
Barbara Skrzydło-Radomańska
Jacek Śmigielski
Piotr Socha
Jerzy Socha
Teresa Starzyńska
Beata Stępien
Marek Stobiński
Janusz Strzelczyk
Park Sung Chul
Jerzy Supady
Maciej Świątkowski
Adam Sybilski
Anna Szaflarska-Popławska
Andrzej Szawłowski
Tadeusz Tacikowski
Renata Talar-Wojnarowska
Ewa Toporowska-Kowalska
Belkis Unsal
Irena Walecka
Jarosław Walkowiak
Grzegorz Wallner
Krystyna Wąsowska-Królikowska
Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska
Alicja Wiercińska-Drapało
Agata Witanowska
Marek Woynarowski
Mariusz Wyszkowski
Romuald Zabielski
Krzysztof Zeman
Ireneusz Ziobrowski
Krystian Żuk
PUBLISHER

Address
Termedia Publishing House
Kleeberga 2
61-615 Poznan
phone/fax +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Warsaw Office

phone/fax: + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

President of the Management Board
of the Termedia Publishing House

Janusz Michalak

Scientific Director
of the Termedia Publishing House

Maciej Banach

Production Editor
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Marketing and Advertising
Renata Dolata
tel. +48 61 822 77 81 w. 508
kom. +48 500 259 984
r.dolata@termedia.pl

Distribution and Subscriptions
Iwona Kempa
phone/fax: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
The journal is funded by Termedia Publishing House
eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe