eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
6/2011
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł specjalny

Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki. Rekomendacje Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Klubu Trzustkowego

Krystian Żuk, Elżbieta Czkwianianc, Małgorzata Degowska, Marek Durlik, Anita Gąsiorowska, Iwona Ignyś, Grażyna Jurkowska, Ireneusz Krasnodębski, Paweł Lampe, Ewa Małecka-Panas, Tomasz Marek, Janusz Milewski, Magdalena Nowak-Niezgoda, Grzegorz Oracz, Barbara Skrzydło-Radomańska, Renata Talar-Wojnarowska, Mariusz Wyszkowski, Grażyna Rydzewska

Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 339–352
Przedstawione opracowanie omawia 34 zalecenia postępowania w przewlekłym zapaleniu trzustki. Rekomendacje dotyczą diagnostyki, leczenia niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki oraz cukrzycy, leczenia bólu i powikłań choroby ze szczególnym uwzględnieniem metod endoskopowych i chirurgicznych. Wszystkie zalecenia poddano głosowaniu członków Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Klubu Trzustkowego, którzy oceniali je każdorazowo w pięciostopniowej skali, gdzie A oznaczało akceptację w całości, B – akceptację z pewnym zastrzeżeniem, C – akceptację z poważnym zastrzeżeniem, D – odrzucenie z pewnym zastrzeżeniem oraz E – odrzucenie w całości. Wyniki głosowania, łącznie z krótkim komentarzem, zamieszczono przy każdym głosowanym zaleceniu.

This paper discusses 34 statements on the management of chronic pancreatitis. The statements report recommendations on diagnosis, treatment of exocrine pancreatic insufficiency and secondary diabetes, endoscopy and surgical treatment of pain and complications. The members of the Working Group of the Polish National Consultant in gastroenterology and the Polish Pancreatic Club voted on the statements using a 5-grade score, where A meant total approval, B approval with any exception, C approval with serious exception, D disapproval with any exception and E total disapproval. Results of the voting are presented with a brief comment on each statement.
słowa kluczowe:

przewlekłe zapalenie trzustki, endosonografia, enzymatyczna terapia substytucyjna, leczenie endoskopowe, leczenie chirurgiczne, rak trzustki

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe