ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
8/2004
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Anatomia układu żylnego kończyny dolnej

Arkadiusz Jawień, Artur Szotkiewicz

Przew Lek 2004, 8, 24-28

Żylaki kończyn dolnych to najczęstszy problem kliniczny, z jakim zgłaszają się pacjenci do chirurga naczyniowego. Schorzenie to stwierdza się u 30–60 proc. osób dorosłych, a częstość jego rośnie wraz z wiekiem [1–4].
Żylaki są powodem występowania wielu różnych dolegliwości, od dyskomfortu w kończynach dolnych począwszy, a na stwardnieniu skóry i jej przebarwieniu oraz owrzodzeniach goleni skończywszy [5]. Zdecydowana większość chorych decyduje się na leczenie operacyjne, lecz – jak podaje światowe piśmiennictwo – ryzyko pooperacyjnego nawrotu żylaków kończyn dolnych może sięgać nawet 30 proc.
Niewątpliwie doskonała znajomość anatomii układu żylnego kończyn dolnych w dużym stopniu może przyczynić się do obniżenia odsetka nawrotów. Ma to olbrzymie znaczenie w kontekście powtórnej operacji, która zwłaszcza w okolicy pachwiny jest trudna i może być niebezpieczna.
Sprawne działanie układu żylnego kończyny dolnej zależy od harmonijnego współdziałania trzech jego składowych: żył głębokich, żył powierzchownych i żył przeszywających. Dysfunkcja jednego z tych elementów prowadzi do zaburzenia czynności pozostałych [5, 6].
Żyły głębokie

Żyły głębokie kończyny dolnej położone są w obrębie przedziałów mięśniowych i dlatego nazywane są też podpowięziowymi [7]. Towarzyszą jednoimiennym tętnicom w liczbie 2 lub 3 i objęte są wspólną pochewką naczyniową. Prawie 90 proc. krwi odpływa drogą układu głębokiego, dzięki uciskaniu naczyń przez kurczące się mięśnie [8, 9]. System ten zwany jest pompą mięśniową łydki lub sercem obwodowym (ryc. 1.) [9].
Liczba żył głębokich towarzyszących tętnicy jest różna w zależności od poziomu badania. Punktem odniesienia jest miejsce powstawania żyły podkolanowej. Powyżej tego miejsca żyły głębokie zazwyczaj pojedynczo towarzyszą tętnicom. Są to: żyła podkolanowa (v. poplitea) i żyła udowa (v. femoralis), która śrubowato obejmuje tętnicę od tyłu w kierunku przyśrodkowym. Poniżej żyły podkolanowej 2 lub czasem 3 żyły biegną razem z tętnicą. Zalicza się do nich żyły piszczelowe przednie (vv. tibiales anteriores), żyły grzbietowe stopy (vv. dorsales pedis) oraz żyły piszczelowe tylne (vv. tibiales posteriores), żyły strzałkowe (vv. fibulares) i...


Pełna treść artykułu...
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe