eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
2/2009
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Niskopolowy rezonans magnetyczny i ultrasonografia wysokiej rozdzielczości nadgarstka, stawów śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych rąk oraz przeciwciała antycytrulinowe i czynniki reumatoidalne w rozpoznawaniu wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów u pacjentów z niezróżnicowanym zapaleniem wielostanowym

Mariusz Korkosz, Wadim Wojciechowski, Katarzyna Kapuścińska, Małgorzata Sobczyk, Joanna Sulicka, Zofia Guła, Dorota Telesińska-Jasiówka, Andrzej Urbanik

Reumatologia 2009; 47, 2: 51–59
Cel pracy: Ustalenie przydatności wykonania niskopolowego rezonansu magnetycznego (MR) i ultrasonografii (USG) stawów nadgarstka, śródręczno-paliczkowych (MCP) i międzypaliczkowych bliższych (PIP), a także oznaczenia czynników reumatoidalnych w klasie IgG, IgA i IgM oraz przeciwciał antycytrulinowych w klasie IgG (aCCP2) i w klasach IgG/IgA (aCCP3) w surowicy w rozpoznawaniu wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) u pacjentów z niezróżnicowanym zapaleniem wielostawowym, u których istnieje duże podejrzenie kliniczne RZS przy braku nadżerek w wyjściowym RTG rąk.
Materiał i metody: Zastosowano następujące kryteria kwalifikacji: 1) wiek > 18 lat, 2) jednoczesne zapalenie > 4 stawów, 3) zapalenie stawów nadgarstka i/lub śródręczno-paliczkowych, i/lub międzypaliczkowych bliższych, 4) sztywność poranna > 30 min, 5) początek zapalenia stawów > 12 tyg., 6) brak nadżerek w dostarczonym RTG rąk. U 21 pacjentów wykonano MR, USG i RTG cyfrowe nadgarstków, MCP i PIP, oznaczono w surowicy czynniki reumatoidalne w klasie IgM, IgG i IgA oraz przeciwciała antycytrulinowe w klasach IgG (aCCP 2 generacji) i IgG/IgA (aCCP 3 generacji).
Wyniki: Największą liczbę nadżerek stwierdzono w MR; średnia liczba nadżerek u jednego pacjenta w MR i USG wynosiła odpowiednio 11,85 i 2,42 (p < 0,05). W każdej z technik najwięcej nadżerek obrazowano w kościach nadgarstka; 83% w RTG, 49% w USG i 76% w MR. Korelacja okresu trwania objawów zapalenia z liczbą nadżerek była istotna statystycznie tylko dla badania techniką USG. U 12 pacjentów stwierdzono aCCP IgG, u 14 aCCP IgG/IgA; RF IgM u 14 pacjentów, RF IgA u 17 i RF IgG u 20. Porównanie wyników aCCP IgG z aCCP IgG/IgA wykazało istotną statystycznie różnicę na korzyść aCCP IgG/IgA. Nie udało się wykazać korelacji poszczególnych czynników reumatoidalnych z aCCP IgG lub aCCP IgG/IgA. Korelację liczby nadżerek wykrytych techniką MR ze stężeniem markerów immunologicznych (aCCP i RF) udało się określić tylko dla aCCP IgG (r = –0,5, p = 0,02); nie wykazano podobnych korelacji dla RTG i USG.
Wnioski: Badanie stawów rąk techniką MR w niezróżnicowanym zapaleniu wielostawowym, w porównaniu z RTG i USG, najlepiej wykrywa nadżerki, szczególnie w stawach nadgarstkowych. Dodatnie wyniki aCCP3 (IgG/IgA) we krwi w niezróżnicowanym zapaleniu wielostawowym stwierdza się u większej liczby pacjentów i w większych stężeniach niż aCCP2 (IgG).

Objective: The purpose of the study was to assess the utility of low-field magnetic resonance (MR) and high-resolution ultrasound (US) of the wrist, metacarpophalangeal (MCP) and proximal interphalangeal (PIP) joints, anti-cyclic citrullinated peptide antibodies (aCCP IgG, aCCP IgG/IgA) and rheumatoid factors (IgG, IgA, IgM) in the diagnosis of early rheumatoid arthritis (RA) in patients with undifferentiated polyarthritis with a strong clinical suspicion of RA with no erosions on hand X-ray.
Material and methods: The following inclusion criteria were used: 1) age > 18 years, 2) inflammation > 4 joints, 3) inflammation of wrist, MCP or PIP joints, 4) morning stiffness > 30 min, 5) arthritis onset > 12 weeks, 6) lack of erosions on hand X-ray on referral. In 21 patients MR, US and digital X-ray of the wrist, MCP and PIP joints were performed along with blood RF IgM, RF IgG and RF IgA, aCCP IgG and aCCP IgG/IgA assessment.
Results: The highest number of erosions was detected in MRI; the average number of erosions per patient in MRI and US was 11.85 and 2.42 respectively (p < 0.05). In each technique the majority of erosions were detected within the wrist: 83% in X-ray, 49% in US and 76% in MRI. Only for US was there a significant correlation between duration of joint inflammation and the number of erosions. aCCP IgG and aCCP IgG/IgA were found in 12 and 14 patients, respectively, and RF IgM in 14, RF IgA in 17 and RF IgG in 20 patients. The results of aCCP IgG and aCCP IgG/IgA revealed a statistically significant difference in favour of aCCP IgG/IgA. There was no correlation between rheumatoid factors and aCCP IgG or aCCP IgG/IgA. The correlation between the number of erosions in MRI and the concentration of immunological markers (aCCP and RF) in the blood was statistically significant only for aCCP IgG (r = –0.5, p = 0.02); no similar correlations were revealed for X-ray and US.
Conclusions: The best technique for detection of erosions, especially in the wrist region in undifferentiated polyarthritis, is MRI in comparison to X-ray and US. Positive results of aCCP3 (IgG/IgA) in undifferentiated polyarthritis are more frequent and are present in higher values than positive results of aCCP2 (IgG).
słowa kluczowe:

zapalenie stawów, nadżerki, rezonans magnetyczny, przeciwciała antycytrulinowe

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe