eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
GOOGLE H5
8

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.10

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
2/2021
vol. 37
 
 

 
Artykuł oryginalny

Rozpowszechnienie metod medycyny komplementarnej i alternatywnej oraz ich wpływ na konwencjonalne leczenie przeciwnowotworowe wśród pacjentów onkologicznych w Polsce – badanie jednoośrodkowe

Konrad Reszka, Łukasz Moskal, Agata Remiorz, Agata Walas, Mateusz Guzik, Natalia Kierbiedź, Krzysztof Szewczyk, Urszula Staszek-Szewczyk
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 91–99
Data publikacji online: 2021-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2021.107452
Artykuł oryginalny

Klasyfikacja Robsona cięć cesarskich – ocena w dwóch ośrodkach na różnych poziomach referencyjności

Jakub Młodawski, Marta Młodawska, Mateusz Nowak, Aleksandra Michalska, Kinga Kapturska, Katarzyna Kozubal, Wojciech Kocemba, Grzegorz Świercz
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 100–104
Data publikacji online: 2021-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2021.107453
Artykuł oryginalny

Ocena realizacji indywidualnych zaleceń dietetycznych wykazująca stopień pokrycia zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze pacjentów leczonych hemodializą

Anna Tokarska, Edyta Suliga, Klaudia Tokarska-Jakubczyk
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 105–116
Data publikacji online: 2021-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2021.107454
Artykuł oryginalny

Percepcja roli asystentów farmaceutycznych w prowadzeniu poradnictwa dla pacjentów w aptekach w społecznościach lokalnych w Indonezji

I Gusti Ayu Rai Widowati, Dyah Pradnyaparamita-Duarsa, Pande Putu-Januraga
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 117–124
Data publikacji online: 2021-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2021.107455
Artykuł oryginalny

Powszechność występowania i czynniki towarzyszące objawom lęku i depresji wśród lekarzy oddziałów intensywnej opieki medycznej

Katarzyna Białek
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 131–139
Data publikacji online: 2021-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2021.107457
Artykuł przeglądowy

Procedury otorynolaryngologiczne w trakcie pandemii COVID-19

Piotr Lichota, Jacek Wilczyński, Rafał Zieliński
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 140–144
Data publikacji online: 2021-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2021.107458
Artykuł przeglądowy

Zaburzenia funkcji poznawczych osób kierujących pojazdami w wybranych jednostkach chorobowych

Rafał Łoś, Ewa Latała-Łoś
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 145–150
Data publikacji online: 2021-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2021.107459
Artykuł przeglądowy

Migotanie i trzepotanie przedsionków – aktualny stan wiedzy. Część 1

Agnieszka Janion-Sadowska, Łukasz Turek, Aneta Dudek, Jarosław Andrychowski, Marcin Sadowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 151–161
Data publikacji online: 2021-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2021.107460
Artykuł przeglądowy

Prostaglandyny w indukcji porodu – czy mamy odpowiednią substancję, dawkę i drogę podawania? Przegląd piśmiennictwa

Jakub Mlodawski, Marta Mlodawska
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 162–167
Data publikacji online: 2021-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2021.107461
Artykuł przeglądowy

Klimat etyczny szpitala i jego znaczenie w pracy pielęgniarskiej. Przegląd wyników badań

Magdalena Dziurka, Patrycja Ozdoba, Anna Jedynak, Beata Dobrowolska
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 168–174
Data publikacji online: 2021-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2021.107462
Artykuł przeglądowy

Psychologiczne i medyczne zalety karmienia piersią; rola konsultacji psychologicznych dla kobiet po porodzie

Ewelina Okoniewska, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Monika Dobrowolska
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 175–179
Data publikacji online: 2021-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2021.107463
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.