eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank3/2018
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Częstość stosowania leków OTC u pacjentów z rozpoznanym alergicznym nieżytem nosa w świetle projektu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce)

Edyta Krzych-Fałta
,
Konrad Furmańczyk
,
Oksana Wojas
,
Filip Raciborski
,
Aneta Tomaszewska
,
Barbara Piekarska
,
Agnieszka Lipiec
,
Adam Sybilski
,
Bolesław Samoliński

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 3: 168–174
Data publikacji online: 2018/09/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Próba oszacowania częstości stosowania leków OTC (over the counter) w grupie badanych z rozpoznanym alergicznym nieżytem nosa.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 18 578 pacjentów (4192 z alergicznym nieżytem nosa i 14 386 zdrowych stanowiących grupę kontrolną) w przedziale wiekowym 6–7, 13–14 oraz 20–44 lata. W badaniu posłużono się ankietą opartą na tłumaczonych i walidowanych kwestionariuszach ECRHS i ISAAC.

Wyniki
Najczęściej stosowanymi lekami o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym u badanych z rozpoznanym alergicznym nieżytem nosa były Gripex (paracetamol + dekstrometorfan + pseudoefedryna) i Ibuprom Zatoki (ibuprofen + pseudoefedryna). W grupie leków przeciwalergicznych stosowanych bez recepty ankietowani najczęściej przyjmowali cetyryzynę i loratadynę (preparaty: Zyrtec, Claritine, Aleric i Allertec) i zdecydowanie częściej były to kobiety (p = 0,028). Przeważający odsetek stanowili dorośli (p = 8,189425e–10) i mieszkańcy terenów wiejskich (p = 0,001). Aleric (p = 0,642) i Claritine (p = 0,03026206) przyjmowali zdecydowanie częściej mieszkańcy aglomeracji wielkomiejskich. Zyrtec z kolei częściej stosowali mężczyźni (p = 0,000). Najczęściej stosowanymi lekami donosowymi był Xylometazolin 0,1%, którego podaż wzrastała z wiekiem (p = 7,292658e–28), podobnie Acatar krople do nosa (p = 3,590127e–14).

Wnioski
Badani z rozpoznanym alergicznym nieżytem nosa stosunkowo często sięgają po leki OTC, lecz względnie rzadziej niż populacja, która nie wykazuje cech alergii.Aim
Attempt to assess the frequency of use of OTC drugs in the group of subjects with diagnosed allergic rhinitis.

Material and methods
The study group consisted of 18 578 subjects (4192 patients with diagnosed allergic rhinitis and 14 386 healthy patients as a control group) in the age ranges: 6–7 years, 13–14 years and adults aged 20–44 years. The method that was used in the study was based on translated and validated ECRHS and ISAAC survey questionnaires.

Results
Gripex and Ibuprom sinus were the most commonly used anti-inflammatory, analgesic and antipyretic drugs in the study group with diagnosed allergic rhinitis. In the group of over-the-counter antiallergic drugs, the respondents most often used: cetyryzynine i loratadine (Zyrtec, Claritine, Aleric and Allertec), with women being much more frequently examined (p = 0.028). An overwhelming proportion of them were adults (p = 8.189425e–10) and inhabitants of rural areas (p = 0.001). Aleric (p = 0.642) and Claritine (p = 0.03026206) were more often taken by the inhabitants of large urban centres. On the other hand, Zyrtec is more likely to be taken by men (p = 0.000). Xylometazolin 0.1%, the supply of which increased with age (p = 7.292658e–28), was one of the most popular nasal medications in the group. Similarly was the case with Acatar nasal drops (p = 3.590127e–14).

Conclusions
Respondents with allergic rhinitis relatively often use over-the-counter drugs, although less frequently than population showing no symptoms of allergy.

słowa kluczowe:

alergiczny nieżyt nosa, leki OTC (over the counter)

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe