facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
11/2003
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Diagnostyka kardiologiczna i postępowanie terapeutyczne u chorych z omdleniami o niewyjaśnionych przyczynach

Piotr Kułakowski

Przew Lek 2003, 6, 11/12, 96-99
Data publikacji online: 2004/04/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Omdlenie jest to przejściowa i samoograniczająca się utrata przytomności, która charakteryzuje się nagłym początkiem oraz szybkim i całkowitym powrotem świadomości. Mechanizmem leżącym u podłoża omdlenia jest chwilowa, uogólniona hipoperfuzja centralnego układu nerwowego.
Omdlenie jest jednym z częściej występujących objawów, zgłaszanych przez osoby szukające pomocy lekarskiej. Według różnych statystyk niewyjaśnione omdlenia są główną przyczyną 1–6 proc. wszystkich hospitalizacji.


Istnieje wiele klasyfikacji omdleń. Najprostsza przedstawiona jest w tab. 1. Cztery pierwsze typy omdleń są przede wszystkim przedmiotem zainteresowania kardiologów i internistów, ostatni rodzaj to domena neurologów.
Wśród omdleń o podłożu kardiologicznym można wyróżnić 2 grupy, różniące się przyczyną i mechanizmem utraty przytomności. Pierwsza to chorzy z omdleniami odruchowymi, łącznie z hipotonią ortostatyczną, u podłoża których leżą nieprawidłowe odpowiedzi naczynioruchowe na różnorodne bodźce. Są to najczęściej występujące postacie omdlenia, szczególnie u osób młodszych i bez istotnej patologii układu sercowo-naczyniowego.
Drugą grupę stanowią omdlenia występujące wskutek spadku rzutu serca z następowym ograniczeniem przepływu mózgowego. Przyczynami tego rodzaju omdleń mogą być choroby organiczne serca (wady serca, kardiomiopatie, tamponada serca i inne), hipowolemia lub arytmia serca (zarówno bardyarytmia, jak i tachyarytmia).
Rokowanie u chorych z omdleniami zależy przede wszystkim od obecności patologii układu sercowo-naczyniowego. W przypadku omdleń kardiogennych śmiertelność całkowita może nawet sięgać 33 proc. w 2-letniej obserwacji, podczas gdy u osób z omdleniami odruchowymi i prawidłowym mięśniem sercowym rokowanie jest dobre.


Diagnostyka


Diagnostyka kardiologiczna omdleń jest dość bogata, a mimo to szacuje się, że ok. 25 proc. chorych przyjętych do szpitala z powodu omdleń o niejasnej etiologii opuszcza szpital bez ostatecznego rozpoznania, nawet mimo wykorzystania wszystkich możliwości diagnostycznych. Listę metod diagnostycznych przedstawia tab.2. Niektóre z nich zostaną pokrótce omówione.


Ocena wstępna


Na ocenę wstępną składa się zebranie wywiadu, badanie przedmiotowe, pomiar ciśnienia...


Pełna treść artykułu...
słowa kluczowe:

omdlenie, zasłabnięcie, utrata przytomności, Masaż zatoki szyjnej, kardiologiczne, krążenie, krążeniowe, sercowo, naczyniowy, EKG, echokardiografia, ortostatyczny test,

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.