ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2006
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Diagnoza pielęgniarska

Maria T. Szewczyk

Przew Lek 2006; 1: 86-89
Centralne miejsce zarówno w teorii, jak i praktyce pielęgniarskiej zajmuje proces pielęgnowania – znana metoda pracy pielęgniarki z podmiotem jej opieki, jakim jest pacjent. Wprowadzone w latach 50. XX w. pojęcie procesu pielęgnowania jest dziś – dostosowanym pod względem naukowym – podejściem do podejmowania adekwatnych decyzji i skutecznego rozwiązywania problemów zdrowotnych. Zasadniczym elementem tego procesu jest diagnoza pielęgniarska, która stanowi ocenę aktualnych i potencjalnych problemów związanych ze zdrowiem oraz reakcji człowieka na te problemy. Dostarcza podstaw do planowania i podejmowania efektywnych działań wielokierunkowej opieki. Stanowi esencję opieki pielęgniarskiej opartej na procesie pielęgnowania.

Main role in both theory and practice of nursing plays nursing process – well known method of work with patient. This term was first implemented in the 50’ of XX century. Nursing process is a scientific approach to making appropriate decisions and effective resolving of medical problems. Fundamental part of this process is nursing diagnosis which is connected with assessment of current and potential problems. This method leads to planning and implementing effective activities of care.
słowa kluczowe:

diagnoza pielęgniarska, przedmiot, zakres diagnozy

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe