facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
9/2007
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Dioksyny a zdrowie człowieka w świetle aktualnych badań

Paweł Rajewski
,
Piotr Rajewski
,
Krzysztof M. Dobosz
,
Magdalena Hagner

Data publikacji online: 2007/12/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Dioksyny to olbrzymia grupa obcych środowisku substancji chemicznych (ksenobiotyków), dostających się do niego wskutek działalności produkcyjnej człowieka lub z odpadami środowiskowymi od blisko 100 lat. W odróżnieniu od innych ksenobiotyków, dioksyny nigdy nie były produktem zamierzonej i celowej działalności człowieka.
Dioksyny i ich pochodne stanowią istotne, do tej pory niedoceniane, zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, przyczyniając się do powstawania wielu patologii, w tym chorób nowotworowych, wad płodu czy zmian genetycznych. Ich stężenie w powietrzu atmosferycznym i w pożywieniu z roku na rok stopniowo rośnie, wywierając ujemny wpływ na środowisko naturalne i populację ludzką.
Konieczne wydaje się podjęcie badań nad zahamowaniem lub zmniejszeniem toksycznych emisji tych związków do atmosfery i pogłębienie badań nad ich wpływem na organizm człowieka.

Dioxins constitute an enormous group of chemical substances (xenobiotics) alien to the environment. They have been entering the environment, for almost 100 years due to the production activity of man or together with chemical waste. Unlike other xenobiotics, dioxins have never been a product of intended or intentional human activity.
Dioxins and their derivatives pose an important and so far underestimated threat to human health and life. They contribute to forming many pathologies including cancer, fetus defects and genetic defects. Their concentration in the atmosphere and food is growing gradually year by year, negatively affecting the natural environment and human population. Research into stopping or decreasing the toxic emission of these substances to the atmosphere and intensifying research into their influence on human life seem essential.
słowa kluczowe:

dioksyny, ksenobiotyki, zdrowie człowieka

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.