en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2011
vol. 49
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Komunikat

Drugie Środkowo-Wschodnioeuropejskie Forum nt. Zapaleń, Sankt Petersburg, 23–25 czerwca 2011 r.

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2011; 49, 6: 468–469
Data publikacji online: 2011/12/28
Plik artykułu:
- Drugie Forum.pdf  [0.07 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Szeroko pojęta problematyka leczenia zapalnych chorób narządu ruchu była przedmiotem Drugiego Środkowo-Wschodnio-Europejskiego Forum nt. Zapaleń, znanego pod akronimem INFORM. Obrady Forum toczyły się w salach słynnego hotelu Corinthia Palace, znajdującego się przy prospekcie Newskim w Sankt Petersburgu.

Obrady otworzył dyrektor Instytutu Reumatologii Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych prof. Yevgeni L. Nasonov. Pierwszym wykładowcą był Josef Smolen z Wiednia, który mówił o podstawowych mechanizmach rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów i spondyloartropatii seronegatywnych. Zastosowanie wskaźników do rozpoznawania i oceny leczenia tych chorób było tematem kolejnych wykładów, wygłoszonych przez Murata Inanç z Istambułu i Shandora Erdesa z Moskwy. Nowe obserwacje przedstawione na Kongresie EULAR w Londynie omawiał Maurizio Cutolo z Genui. Ostatnim punktem porannej sesji była dyskusja okrągłego stołu o kryteriach remisji i jej osiągnięciu, która została zaplanowana jako dwugłos Dmitry’ego Karateeva (Moskwa) i Eugeniusza J. Kucharza (Katowice).

Po przerwie odbyły się dwie sesje tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła bezpieczeństwa terapii biologicznych (Denisa Predeteanu z Bukaresztu i Ender Terziog˘lu z Antalii) oraz tzw. punktów końcowych w ocenie stanu chorych (Liliana Šedová z Pragi i Andra Balanescu z Bukaresztu).

W drugiej sesji mówiono o perspektywach ustalenia wytycznych zmiany leków biologicznych stosowanych u indywidualnego chorego (Dmitry Karateev z Moskwy i Catalin Codreanu z Bukaresztu) oraz o trudnych przypadkach klinicznych (Vedat Hamuryudan z Istambułu i Salih Pay z Ankary). Sesję popołudniową rozpoczęła Anja Strangfelt z Berlina wykładem o rejestrach terapii biologicznych, a Eugeniusz J. Kucharz z Katowic mówił o ryzyku i zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Pierwszy dzień obrad podsumował Yevgeni L. Nasonov.

W drugim dniu obrad Florian Berghea z Bukaresztu mówił o farmakoekonomice chorób reumatycznych, a następnie omawiano rozpoznawanie i leczenie spondyloartropatii seronegatywnych (Nurullach Akkoc z Izmiru, Shandar Endes z Moskwy, Roxana Ionescu z Bukaresztu i Ayhan Dinc z Ankary). Nowe terapie przeciwzapalne i immunomodulujące przedstawił Ahmed Gul z Istambułu.

Konferencję podsumował Dmitry Karateev, stojący na czele komitetu organizacyjnego. Konferencja była sprawnie zorganizowana. Program był ciekawy i nie był męczący dla słuchaczy. Wykłady przedstawiono w języku angielskim i tłumaczono na język rosyjski. Komitetem naukowym Forum kierował Yevgeni L. Nasonov, a jednym z wiceprzewodniczących był Eugeniusz J. Kucharz.Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2011 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.